SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: EXPERT IMPROVING THE TEST PROCESS - 2011

WSTECZ

ANALIZA DRZEWA USTEREK

Metoda używana do analizy przyczyn usterek (defektów). Technika modeluje wizualnie jak związki logiczne pomiędzy awariami, błędami człowieka i zewnętrznymi zdarzeniami […]

WIĘCEJ

ANALIZA PARETO

Statystyczna technika podejmowania decyzji, używana do wyboru ograniczonej liczby czynników, które powodują znaczący ogólny efekt. Wyrażona w kategoriach poprawy jakości […]

WIĘCEJ

ANALIZA PRZYCZYN I SKUTKÓW AWARII (FMEA – AKRONIM OD ANGIELSKIEGO FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS)

Systematyczne podejście do identyfikacji i analizy ryzyka polegające na wskazywaniu możliwych stanów awarii i zapobieganiu ich wystąpieniu. Akronim: FMEA Synonimy: […]

WIĘCEJ

ANALIZA TRANSAKCYJNA

Analiza transakcji pomiędzy ludźmi oraz wewnątrz ich umysłów, transakcja jest zdefiniowana jako bodziec i reakcja. Transakcja ma miejsce pomiędzy ludźmi […]

WIĘCEJ

ANOMALIA

Dowolny stan, który odchodzi od oczekiwań bazujących na specyfikacji wymagań, dokumentacji projektowej, dokumentacji użytkownika, standardach, i innych albo od czyjejś […]

WIĘCEJ

CEL PYTANIE METRYKA

Podejście do mierzenia oprogramowania przy użyciu trzypoziomowego modelu: poziom konceptualny (cel), poziom operacyjny (pytanie) i poziom ilościowy (metryka).

WIĘCEJ

CERTYFIKACJA

Proces potwierdzający, że moduł, system lub osoba spełnia określone wymagania.

WIĘCEJ

CYKL DEMINGA

Iteracyjny, czterokrokowy (zaplanuj – wykonaj – sprawdź – zastosuj) proces rozwiązywania problemów, mający zastosowanie w doskonaleniu procesów. Źródło: After Deming

WIĘCEJ

CYKL ŻYCIA OPROGRAMOWANIA

Okres czasu rozpoczynający się, kiedy pojawi się pomysł na oprogramowanie i kończący się, gdy oprogramowanie nie jest już dostępne do […]

WIĘCEJ

DIAGNOZOWANIE (IDEAL)

Faza w modelu IDEAL, podczas której określa się aktualny stan w stosunku do pożądanego. Faza diagnozowania składa się z czynności […]

WIĘCEJ

Kategorie: