SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: EXPERT IMPROVING THE TEST PROCESS - 2011

WSTECZ

DIAGRAM PRZYCZYNOWO – SKUTKOWY

Graficzny model używany do organizowania i przedstawienia związków pomiędzy różnymi możliwymi podstawowymi przyczynami problemu. Możliwe przyczyny rzeczywistego lub potencjalnego defektu […]

WIĘCEJ

DOSKONALĄCY PROCES TESTOWY

Osoba wprowadzająca udoskonalenia w procesie testowym zgodnie z planem doskonalenia testów.

WIĘCEJ

DOSKONALENIE PROCESU TWORZENIA OPROGRAMOWANIA

Program czynności zaprojektowanych w celu poprawy wydajności i dojrzałości procesów wytwarzania oprogramowania w organizacji oraz wyniki tego programu. (SPI – […]

WIĘCEJ

DZIAŁANIE (IDEAL)

Faza w modelu IDEAL, podczas której ulepszenia są opracowywane, wdrażane i stosowane w organizacji. Faza „działania” składa się z następujących […]

WIĘCEJ

GŁÓWNY OCENIAJĄCY (ASESOR)

Osoba, która kieruje procesem oceny. W pewnych przypadkach, np. w CMMI oraz TMMi, gdy dokonywana jest formalna ocena, główny oceniający […]

WIĘCEJ

GRAF PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY

Graficzna reprezentacja wejść i/lub bodźców (przyczyn) z odpowiadającymi im wyjściami (skutkami), które mogą być wykorzystane do projektowania przypadków testowych.

WIĘCEJ

GRUPA PROCESU TESTOWEGO

Zespół specjalistów (od testów), którzy ułatwiają zdefiniowanie, pielęgnowanie i poprawianie procesu testowego używanego w organizacji. (TPG – od ang. Test […]

WIĘCEJ

IDEAL

Model doskonalenia organizacji, który służy jako harmonogram (ang. roadmap) przy rozpoczynaniu, planowaniu i wdrażaniu działań doskonalących. Nazwa modelu IDEAL jest […]

WIĘCEJ

INSTRUKCJA

Element języka programowania, który jest zwykle najmniejszą niepodzielną jednostką wykonania.

WIĘCEJ

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

Zdolność, umiejętność i biegłość w identyfikowaniu, ocenie i zarządzaniu emocjami własnymi, innych ludzi lub grup.

WIĘCEJ

Kategorie: