SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: EXPERT IMPROVING THE TEST PROCESS - 2011

WSTECZ

JAKOŚĆ OPARTA NA PRZEKRACZANIU OCZEKIWAŃ

Podejście odnoszące się do jakości , zgodnie z którym jakość nie może być dokładnie zdefiniowana, ale rozpoznajemy ją, gdy ją […]

WIĘCEJ

JAKOŚĆ OPARTA NA UŻYTKOWNIKU

Podejście odnoszące się do jakości, zgodnie z którym jakość to zdolność zaspokojenia potrzeb, pragnień i wymagań użytkownika (użytkowników). Produkt lub […]

WIĘCEJ

JAKOŚĆ OPARTA NA WARTOŚCI

Podejście odnoszące się do jakości, zgodnie z którym jakość jest zdefiniowana przez cenę. Jakość produktu lub usługi rozumiana jest jako […]

WIĘCEJ

JAKOŚĆ OPARTA NA WYTWARZANIU

Podejście odnoszące się do jakości, zgodnie z którym jakość jest mierzona przez stopień, w jakim produkt lub usługa jest zgodna […]

WIĘCEJ

KONTROLA JAKOŚCI

zestaw działań mających na celu ocenę jakości modułu lub systemu. Źródło: after ISO 24765 Zobacz również: zarządzanie jakością

WIĘCEJ

KORPORACYJNA TABLICA ROZDZIELCZA

Przedstawienie – przy pomocy tablicy rozdzielczej – statusu organizacji i kondycji przedsiębiorstwa. Zobacz również: zrównoważona karta wyników, tablica rozdzielcza

WIĘCEJ

KOSZT JAKOŚCI

Całkowity koszt poniesiony na działania jakościowe, na który składają się koszty działań prewencyjnych, koszty wykrycia, koszty awarii wewnętrznych i koszty […]

WIĘCEJ

KRYTYCZNE PROCESY TESTOWANIA

Model usprawniania procesu testowego oparty na zawartości, zbudowany w oparciu o dwanaście procesów krytycznych. Zawierają one bardzo widoczne procesy, przy […]

WIĘCEJ

KRYTYCZNY CZYNNIK SUKCESU

Element niezbędny w organizacji lub projekcie do wypełnienia jej/jego misji. Krytyczne czynniki sukcesu to te czynniki lub aktywności, które są […]

WIĘCEJ

MANIFEST POPRAWIANIA PROCESU TESTOWEGO

Deklaracja naśladująca manifest zwinnego wytwarzania oprogramowania określająca wartości ważne dla poprawy procesu testowego. Są to: elastyczność ponad szczegółowe procesy, ukierunkowanie […]

WIĘCEJ

Kategorie: