SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: EXPERT IMPROVING THE TEST PROCESS - 2011

WSTECZ

ODSETEK WYKRYTYCH DEFEKTÓW

Liczba defektów wykrytych na poziomie testowania podzielona przez liczbę defektów wykrytych w całym cyklu życia oprogramowania (na poziomie testów i […]

WIĘCEJ

PLAN DOSKONALENIA TESTÓW

Plan osiągnięcia celów doskonalenia procesu testowego oparty na zrozumieniu aktualnych mocnych i słabych stron procesów testowych w organizacji i aktywów […]

WIĘCEJ

PLANOWANIE TESTÓW

Czynność tworzenia planów testów lub wprowadzanie do nich zmian

WIĘCEJ

PODSTAWOWA PRZYCZYNA

Przyczyna defektu, która – gdy zostanie wyeliminowana – wystąpienie tego typu defektu redukuje lub usuwa. Źródło: CMMI

WIĘCEJ

POLITYKA TESTÓW

Dokument wysokiego poziomu opisujący zasady, podejście i główne zadania w organizacji dotyczące testowania. Synonimy: polityka testów w organizacji

WIĘCEJ

POMIAR

Proces przypisania liczby bądź kategorii do obiektu, mający na celu opisanie danej właściwości obiektu. Źródło: After ISO 24765

WIĘCEJ

POMYŁKA

Działanie człowieka powodujące powstanie nieprawidłowego rezultatu. Źródło: ISO 24765 Synonimy: błąd

WIĘCEJ

POZIOM DOJRZAŁOŚCI

Stopień w procesie doskonalenia względem wcześniej zdefiniowanego zbioru obszarów procesowych, dla których mają być spełnione wszystkie cele w zbiorze. Źródło: […]

WIĘCEJ

PRIORYTET

Poziom (biznesowej) ważności określony dla elementu, np. defektu.

WIĘCEJ

PROCES SYSTEMATYCZNEGO TESTOWANIA I OCENY

Ustrukturalizowana metodyka testowania, wykorzystywana również jako model doskonalenia procesu testowania oparty o zawartość. Nie wymaga ona, by poprawę przeprowadzać w […]

WIĘCEJ

Kategorie: