SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: EXPERT IMPROVING THE TEST PROCESS - 2011

WSTECZ

SKALOWALNOŚĆ

Stopień w jakim moduł lub system może być dostosowany do zmieniającego się obciążenia. Źródło: After Gerrard

WIĘCEJ

SPOTKANIE RETROSPEKTYWNE

Spotkanie na końcu projektu, podczas którego członkowie zespołu projektowego oceniają projekt i wyciągają wnioski, które mogą być wykorzystane w następnym […]

WIĘCEJ

ŚREDNI CZAS DO NAPRAWY

Średni czas, w jakim system będzie uruchomiony po awarii. (MTTR od ang. Mean Time To Repair). Akronim: MTTR

WIĘCEJ

ŚREDNI CZAS POMIĘDZY AWARIAMI

Uśredniony czas pomiędzy kolejnymi awariami modułu lub systemu. (MTBF od ang. Mean Time Between Failures). Akronim: MTBF

WIĘCEJ

ŚRODOWISKO TESTOWE

Środowisko, w skład którego wchodzi sprzęt, wyposażenie, symulatory, narzędzia programistyczne oraz inne elementy wspierające, potrzebne do wykonania testu. Źródło: ISO […]

WIĘCEJ

TEST

Zestaw jednego lub więcej przypadków testowych.

WIĘCEJ

TESTOWANIE ZWINNE

Podejście do testowania stosowane w projektach korzystających z metodyk zwinnych, stosujące techniki i metody takie jak programowanie ekstremalne (XP), traktujące […]

WIĘCEJ

TPI NEXT

Ciągła (nie etapowa) struktura doskonalenia procesu testowego z biznesowego punktu widzenia, opisująca kluczowe elementy efektywnego i skutecznego procesu testowego.

WIĘCEJ

UCZENIE SIĘ (IDEAL)

Faza w modelu IDEAL, podczas której uczymy się na podstawie doświadczeń i doskonalimy nasze możliwości adaptowania nowych procesów i technologii […]

WIĘCEJ

USTANAWIANIE (IDEAL)

Faza w modelu IDEAL, podczas której planuje się jak organizacja osiągnie swoje zamierzenia. Ta faza składa się z czynności ustalenia […]

WIĘCEJ

Kategorie: