SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: EXPERT IMPROVING THE TEST PROCESS - 2011

WSTECZ

ZINTEGROWANY MODEL DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACYJNEJ

Ramy procesu, które opisują kluczowe elementy efektywnego rozwoju produktu i procesu utrzymania. Zintegrowany model dojrzałości organizacyjnej składa się z najlepszych […]

WIĘCEJ

ZINTEGROWANY MODEL DOJRZAŁOŚCI TESTÓW

Pięciostopniowa struktura umożliwiająca doskonalenie procesu testowego, zgodna ze Zintegrowanym Modelem Dojrzałości Organizacyjnej – Capability Maturity Model Integration (CMMI), która opisuje […]

WIĘCEJ

ZŁOŻONOŚĆ

Stopień, w jakim projekt lub wewnętrzna struktura modułu lub systemu jest trudna do zrozumienia, utrzymania i zweryfikowania. Zobacz również: złożoność […]

WIĘCEJ

ZRÓWNOWAŻONA KARTA WYNIKÓW

instrument strategicznego zarządzania działaniem firmy, który umożliwia mierzenie, czy operacyjna działalność organizacji jest zgodna z jej celami określonymi w biznesowej […]

WIĘCEJ

ZWINNE WYTWARZANIE OPROGRAMOWANIA

Grupa metodyk wytwarzania oprogramowania oparta na iteracyjnym, przyrostowym modelu wytwarzania oprogramowania, w których wymagania i rozwiązania ewoluują poprzez współpracę w […]

WIĘCEJ

Kategorie: