SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: EXPERT TEST MANAGEMENT - 2011

WSTECZ

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Wszystkie moduły systemu, które dostarczają informacji i nadzorują użytkownika, by zrealizować określone zadania systemu.

WIĘCEJ

KARTA KONTROLNA

Statystyczne narzędzie zarządzania procesem, używane do monitorowania procesu i określania, czy jest on statystycznie kontrolowany. Pokazuje graficznie wartość średnią oraz […]

WIĘCEJ

KONSULTATYWNA STRATEGIA TESTOWA

Strategia testowa, zgodnie z którą zespół testowy polega na danych dostarczanych przez jednego lub kilku kluczowych interesariuszy przy określaniu szczegółów […]

WIĘCEJ

KONTROLA JAKOŚCI

zestaw działań mających na celu ocenę jakości modułu lub systemu. Źródło: after ISO 24765 Zobacz również: zarządzanie jakością

WIĘCEJ

KOSZT JAKOŚCI

Całkowity koszt poniesiony na działania jakościowe, na który składają się koszty działań prewencyjnych, koszty wykrycia, koszty awarii wewnętrznych i koszty […]

WIĘCEJ

MANIFEST AGILE (MANIFEST ZWINNEGO WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA)

Określenie zasad, które leżą u podstaw zwinnego wytwarzania oprogramowania. Te zasady to: ludzie i współpraca ponad procesy i narzędzia, działające […]

WIĘCEJ

MATRYCA ODPOWIEDZIALNOŚCI – MODEL RACI

Macierz przedstawiająca udział różnych ról w wykonywaniu zadań lub produktów w projekcie lub procesie. Jest ona szczególnie użyteczna w wyjaśnianiu […]

WIĘCEJ

METODA OKREŚLANIA CELÓW S.M.A.R.T.

Metoda, według której cele są definiowane bardzo konkretnie, a nie ogólnie. SMART jest akronimem wyprowadzonym z atrybutów celu, które należy […]

WIĘCEJ

METODYCZNA STRATEGIA TESTOWA

strategia testowa, zgodnie z którą zespół testowy używa predefiniowanego zbioru warunków testowych, takich jak standard jakości, lista wyboru lub zbiór […]

WIĘCEJ

METRYKA

Skala pomiaru i sposób jej stosowania do pomiarów.

WIĘCEJ

Kategorie: