SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: EXPERT TEST MANAGEMENT - 2011

WSTECZ

MIARA

Liczba bądź kategoria przypisana do atrybutu/cechy obiektu poprzez wykonanie pomiaru. Źródło: After ISO 25040

WIĘCEJ

MIARA ZBIEŻNOŚCI

Miara, która pokazuje postęp w kierunku zdefiniowanego kryterium, np. zbieżność całkowitej liczby wykonanych testów do całkowitej liczby zaplanowanych testów.

WIĘCEJ

MISJA TESTOWANIA

Cel testowania w organizacji, często dokumentowany jako część polityki testów. Zobacz również: polityka testów

WIĘCEJ

NARZĘDZIE DO WYKONYWANIA TESTÓW

Narzędzie testowe, które wykonuje testy na wyznaczonym obiekcie testowym i ocenia wyniki w stosunku do oczekiwanych wyników i warunków końcowych.

WIĘCEJ

NORMA

Formalny, o ile to możliwe obowiązkowy, zbiór wymagań stworzony i używany do opisu zalecanego spójnego podejścia do sposobu pracy lub […]

WIĘCEJ

ODKRYCIE

Wynik oceny, który identyfikuje pewne istotne kwestie, problemy lub możliwości.

WIĘCEJ

ODSETEK WYKRYTYCH DEFEKTÓW

Liczba defektów wykrytych na poziomie testowania podzielona przez liczbę defektów wykrytych w całym cyklu życia oprogramowania (na poziomie testów i […]

WIĘCEJ

OKREŚLANIE PROFILU PRODUKCYJNEGO

Proces wytwarzania i implementacji profilu operacyjnego. Zobacz również: profil operacyjny

WIĘCEJ

PODSTAWOWA PRZYCZYNA

Przyczyna defektu, która – gdy zostanie wyeliminowana – wystąpienie tego typu defektu redukuje lub usuwa. Źródło: CMMI

WIĘCEJ

POKER PLANISTYCZNY

Technika szacowania oparta na kompromisie, zwykle używana do oszacowania nakładu pracy lub relatywnej wielkości historyjek użytkownika, wykorzystywana na ogół w […]

WIĘCEJ

Kategorie: