SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: EXPERT TEST MANAGEMENT - 2011

WSTECZ

POLITYKA TESTÓW

Dokument wysokiego poziomu opisujący zasady, podejście i główne zadania w organizacji dotyczące testowania. Synonimy: polityka testów w organizacji

WIĘCEJ

POMIAR

Proces przypisania liczby bądź kategorii do obiektu, mający na celu opisanie danej właściwości obiektu. Źródło: After ISO 24765

WIĘCEJ

POMYŁKA

Działanie człowieka powodujące powstanie nieprawidłowego rezultatu. Źródło: ISO 24765 Synonimy: błąd

WIĘCEJ

PRIORYTET

Poziom (biznesowej) ważności określony dla elementu, np. defektu.

WIĘCEJ

PRZEDZIAŁ UFNOŚCI

W zarządzaniu ryzykiem projektowym – okres czasu, podczas którego musi zostać podjęte działanie, by skutecznie zredukować wpływ ryzyka.

WIĘCEJ

RAPORTOWANIE TESTÓW

Zbieranie i analizowanie danych z aktywności testowych, a następnie konsolidacja tych danych w raporcie dla interesariuszy.

WIĘCEJ

REAKTYWNA STRATEGIA TESTOWA

Strategia testowa, zgodnie z którą zespół testowy czeka z projektowaniem i implementacją testów aż oprogramowanie zostanie dostarczone, reagując na aktualne […]

WIĘCEJ

RYZYKO

Czynnik, który w przyszłości może skutkować negatywnymi konsekwencjami.

WIĘCEJ

ŚCIEŻKA

Ciąg sąsiednich krawędzi w grafie skierowanym. Synonimy: ścieżka przepływu sterowania

WIĘCEJ

SCRUM

Iteracyjna, przyrostowa struktura zarządzania projektem, powszechnie stosowana w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania. Zobacz również: zwinne wytwarzanie oprogramowania

WIĘCEJ

Kategorie: