SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: EXPERT TEST MANAGEMENT - 2011

WSTECZ

TESTOWANIE OPARTE NA MODELU

Testowanie oparte na lub wykorzystujące modele. (MBT – od ang. Model-Based Testing) . Akronim: MBT

WIĘCEJ

TESTOWANIE REAKTYWNE

Testowanie, które dynamicznie reaguje na zachowanie przedmiotu testów i na otrzymane wyniki testowania.

WIĘCEJ

TESTOWANIE SKRYPTOWE

Testowanie (ręczne lub automatyczne) wykonywane zgodnie ze skryptem testowym.

WIĘCEJ

TESTOWANIE ZABEZPIECZEŃ

Testowanie mające na celu sprawdzenie zabezpieczeń oprogramowania.

WIĘCEJ

WALIDACJA

Sprawdzanie poprawności i dostarczenie obiektywnego dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania spełnia potrzeby i wymagania użytkownika. Źródło: ISO 9000

WIĘCEJ

WAŻNOŚĆ

Stopień wpływu defektu na rozwój lub działanie modułu lub systemu.

WIĘCEJ

WERYFIKACJA

Sprawdzenie poprawności i dostarczenie obiektywnego dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania spełnia zdefiniowane wymagania. Źródło: ISO 9000

WIĘCEJ

WYTWARZANIE OPARTE NA CECHACH

Iteracyjny i przyrostowy proces rozwoju oprogramowania sterowany z perspektywy funkcjonalności (cech) wartościowych dla klienta. Najczęściej podejście to wykorzystywane jest w […]

WIĘCEJ

ZALICZENIE

Status wyniku testu, dla którego wynik rzeczywisty jest zgodny z wynikiem oczekiwanym.

WIĘCEJ

ZAMKNIĘCIE TESTÓW

Faza testów, w której zbierane są dane z zakończonych aktywności w celu podsumowania doświadczeń, testaliów, faktów i liczb. Faza zamknięcia […]

WIĘCEJ

Kategorie: