SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: EXPERT TEST MANAGEMENT - 2011

WSTECZ

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Ogół skoordynowanych czynności mających na celu kierowanie organizacją i kontrolowanie jej pod kątem jakości obejmujących zdefiniowanie polityki jakościowej i celów […]

WIĘCEJ

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

(1) Ustrukturalizowane podejście do przejścia (przechodzenia) jednostek i organizacji z bieżącego stanu do przyszłego pożądanego stanu. (2) Kontrolowany sposób wprowadzania zmiany, […]

WIĘCEJ

ZAŚLEPKA

Szkieletowa albo specjalna implementacja modułu używana podczas produkcji lub testów innego modułu, który tę zaślepkę wywołuje albo jest w inny […]

WIĘCEJ

ZŁOŻONOŚĆ

Stopień, w jakim projekt lub wewnętrzna struktura modułu lub systemu jest trudna do zrozumienia, utrzymania i zweryfikowania. Zobacz również: złożoność […]

WIĘCEJ

ZWINNE WYTWARZANIE OPROGRAMOWANIA

Grupa metodyk wytwarzania oprogramowania oparta na iteracyjnym, przyrostowym modelu wytwarzania oprogramowania, w których wymagania i rozwiązania ewoluują poprzez współpracę w […]

WIĘCEJ

Kategorie: