SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: FOUNDATION AGILE TESTER - 2014

WSTECZ

KWADRANTY TESTOWE

Model klasyfikacji typów/poziomów testów według czterech grup odniesionych do dwóch wymiarów celów testowania: wspieranie zespołu vs. krytyka produktu oraz cel […]

WIĘCEJ

MANIFEST AGILE (MANIFEST ZWINNEGO WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA)

Określenie zasad, które leżą u podstaw zwinnego wytwarzania oprogramowania. Te zasady to: ludzie i współpraca ponad procesy i narzędzia, działające […]

WIĘCEJ

MAPA MYŚLI

Diagram używany do reprezentacji pomysłów, zadań, słów lub innych elementów wokół określonego tematu.

WIĘCEJ

METRYKA

Skala pomiaru i sposób jej stosowania do pomiarów.

WIĘCEJ

MIARA

Liczba bądź kategoria przypisana do atrybutu/cechy obiektu poprzez wykonanie pomiaru. Źródło: After ISO 25040

WIĘCEJ

NARZĘDZIE DO WYKONYWANIA TESTÓW

Narzędzie testowe, które wykonuje testy na wyznaczonym obiekcie testowym i ocenia wyniki w stosunku do oczekiwanych wyników i warunków końcowych.

WIĘCEJ

NIEZALICZENIE

Status wyniku testu, w którym rzeczywisty wynik nie zgadza się z wynikiem oczekiwanym.

WIĘCEJ

NORMA

Formalny, o ile to możliwe obowiązkowy, zbiór wymagań stworzony i używany do opisu zalecanego spójnego podejścia do sposobu pracy lub […]

WIĘCEJ

ODKRYCIE

Wynik oceny, który identyfikuje pewne istotne kwestie, problemy lub możliwości.

WIĘCEJ

PLANOWANIE TESTÓW

Czynność tworzenia planów testów lub wprowadzanie do nich zmian

WIĘCEJ

Kategorie: