SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: FOUNDATION AGILE TESTER - 2014

WSTECZ

PODEJŚCIE “NAJPIERW TESTUJ”

Podejście do wytwarzania oprogramowania, w którym przypadki testowe są projektowane i wdrażane przed opracowaniem odpowiedniego modułu lub systemu.

WIĘCEJ

POKER PLANISTYCZNY

Technika szacowania oparta na kompromisie, zwykle używana do oszacowania nakładu pracy lub relatywnej wielkości historyjek użytkownika, wykorzystywana na ogół w […]

WIĘCEJ

POMYŁKA

Działanie człowieka powodujące powstanie nieprawidłowego rezultatu. Źródło: ISO 24765 Synonimy: błąd

WIĘCEJ

PRIORYTET

Poziom (biznesowej) ważności określony dla elementu, np. defektu.

WIĘCEJ

PROGRAMOWANIE EKSTREMALNE (EXTREME PROGRAMMING XP)

Metodyka inżynierii oprogramowania używana w ramach zwinnego wytwarzania oprogramowania. Jej podstawowe praktyki to: programowanie w parach, wykonywanie dokładnych przeglądów kodu, […]

WIĘCEJ

PRZYGOTOWANIE DANYCH TESTOWYCH

Działanie polegające na wybieraniu danych z istniejących baz danych lub tworzeniu, generowaniu, przetwarzaniu i edycji danych do testowania.

WIĘCEJ

RAPORTOWANIE TESTÓW

Zbieranie i analizowanie danych z aktywności testowych, a następnie konsolidacja tych danych w raporcie dla interesariuszy.

WIĘCEJ

RATIONAL UNIFIED PROCESS

Komercyjna, adaptowalna struktura iteracyjnego wytwarzania oprogramowania składająca się z czterech faz życia projektu: rozpoczęcie, opracowanie, budowa i przekazanie. Akronim: RUP

WIĘCEJ

RYZYKO

Czynnik, który w przyszłości może skutkować negatywnymi konsekwencjami.

WIĘCEJ

ŚCIEŻKA

Ciąg sąsiednich krawędzi w grafie skierowanym. Synonimy: ścieżka przepływu sterowania

WIĘCEJ

Kategorie: