SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: FOUNDATION AGILE TESTER - 2014

WSTECZ

TESTOWANIE REAKTYWNE

Testowanie, które dynamicznie reaguje na zachowanie przedmiotu testów i na otrzymane wyniki testowania.

WIĘCEJ

TESTOWANIE W OPARCIU O DOŚWIADCZENIE

Testowanie w oparciu o doświadczenie, wiedzę i intuicję testera.

WIĘCEJ

TESTOWANIE W PARACH

Podejście, w którym dwie osoby równocześnie współpracują nad testowaniem produktu prac.

WIĘCEJ

TESTOWANIE ZWINNE

Podejście do testowania stosowane w projektach korzystających z metodyk zwinnych, stosujące techniki i metody takie jak programowanie ekstremalne (XP), traktujące […]

WIĘCEJ

WALIDACJA

Sprawdzanie poprawności i dostarczenie obiektywnego dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania spełnia potrzeby i wymagania użytkownika. Źródło: ISO 9000

WIĘCEJ

WAŻNOŚĆ

Stopień wpływu defektu na rozwój lub działanie modułu lub systemu.

WIĘCEJ

WERYFIKACJA

Sprawdzenie poprawności i dostarczenie obiektywnego dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania spełnia zdefiniowane wymagania. Źródło: ISO 9000

WIĘCEJ

WYNIK TESTU

Konsekwencja/wynik wykonania testu. Synonimy: wynik, rezultat testu, rezultat

WIĘCEJ

WYTWARZANIE STEROWANE TESTAMI AKCEPTACYJNYMI

Wspólne podejście do wytwarzania oprogramowania, w którym zespół i klienci używają języka dziedzinowego klienta aby zrozumieć jego wymagania, co tworzy […]

WIĘCEJ

WYTWARZANIE STEROWANE ZACHOWANIEM

Wspólne podejście do wytwarzania oprogramowania, w którym zespół skupia się na dostarczeniu klientowi oczekiwanego zachowania modułu lub systemu stanowiącego podstawę […]

WIĘCEJ

Kategorie: