SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: FOUNDATION - V3.1

WSTECZ

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Wszystkie moduły systemu, które dostarczają informacji i nadzorują użytkownika, by zrealizować określone zadania systemu.

WIĘCEJ

ITERACYJNY MODEL WYTWARZANIA

Rodzaj cyklu wytwarzania oprogramowania, w którym moduł lub system jest wytwarzany w serii powtarzanych cykli.

WIĘCEJ

JAKOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system spełnia określone wymagania domniemane potrzeby różnych interesariuszy. Źródło: After ISO 25010

WIĘCEJ

JARZMO TESTOWE

Środowisko testowe składające się z zaślepek i sterowników potrzebnych do wykonania testu.

WIĘCEJ

KARTA OPISU TESTU

Dokument opisujący cel lub zadania dla sesji testów. Synonimy: karta opisu

WIĘCEJ

KIEROWNIK TESTÓW

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie działaniami testowymi, zasobami i oceną przedmiotu testów.

WIĘCEJ

KLASA RÓWNOWAŻNOŚCI

Podzbiór dziedziny wartości zmiennej w module lub systemie, dla którego zakłada się, na podstawie specyfikacji, że wszystkie wartości będą traktowane […]

WIĘCEJ

KOMPATYBILNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system może wymieniać informacje z innymi modułami lub systemami i/lub wykonywać swoje wymagane funkcje, współużytkując […]

WIĘCEJ

KONTROLA JAKOŚCI

zestaw działań mających na celu ocenę jakości modułu lub systemu. Źródło: after ISO 24765 Zobacz również: zarządzanie jakością

WIĘCEJ

KOSZT JAKOŚCI

Całkowity koszt poniesiony na działania jakościowe, na który składają się koszty działań prewencyjnych, koszty wykrycia, koszty awarii wewnętrznych i koszty […]

WIĘCEJ

Kategorie: