SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: POJĘCIA

WSTECZ

ABSTRAKCYJNY PRZYPADEK TESTOWY

zobacz: Przypadek testowy wysokiego poziomu

WIĘCEJ

AKCEPTACJA

zobacz: Testowanie akceptacyjne

WIĘCEJ

AKCEPTACYJNE TESTOWANIE PRODUKCYJNE

zobacz: Produkcyjne testy akceptacyjne

WIĘCEJ

AKCEPTACYJNE TESTY PRZEMYSŁOWE

Akceptacyjne testy przemysłowe – testy akceptacyjne wykonywane w środowisku, w którym produkt jest wytwarzany, wykonywane przez pracowników dostawcy, w celu […]

WIĘCEJ

AKTOR

Aktor – użytkownik lub dowolna inna osoba lub system, który wchodzi w określony sposób w interakcję z testowanym systemem.

WIĘCEJ

ANALIZA DRZEWA USTEREK OPROGRAMOWANIA

zobacz: Analiza drzewa usterek

WIĘCEJ

ANALIZA MUTACJI

analiza mutacji – metoda określania dokładności zestawu testowego poprzez zmierzenie, w jakim stopniu jest on w stanie odróżnić program od […]

WIĘCEJ

ANALIZA POKRYCIA

Analiza pokrycia – pomiar pokrycia osiągnięty podczas wykonywania testów wg z góry określonych kryteriów, przeprowadzany w celu określenia czy potrzebne […]

WIĘCEJ

ANALIZA PRZYCZYN I SKUTKÓW AWARII OPROGRAMOWANIA

zobacz: analiza przyczyn i skutków awarii

WIĘCEJ

ANALIZA PRZYCZYN, SKUTKÓW I KRYTYCZNOŚCI AWARII

Analiza przyczyn, skutków i krytyczności awarii ([S]FMECA – akronim od angielskiego [Software] Failure Mode, Effect and Criticality Analysis) – rozszerzenie […]

WIĘCEJ