SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: POJĘCIA

WSTECZ

ZMIANA STANU

Zmiana stanu – przejście pomiędzy dwoma stanami systemu lub modułu.

WIĘCEJ

ZMIENNA

Zmienna – element pamięci komputera, który jest dostępny w programie przez swoją nazwę.

WIĘCEJ

ZMODYFIKOWANE POKRYCIE WARUNKÓW DECYZJI

Zmodyfikowane pokrycie warunków decyzji – procent pokrycia wyników pojedynczych warunków niezależnie wpływających na wynik decyzji wykonany przez zestaw przypadków testowych. […]

WIĘCEJ

ZMODYFIKOWANE TESTOWANIE WARUNKÓW DECYZJI

Zmodyfikowane testowanie warunków decyzji – białoskrzynkowa technika projektowania testów, w której przypadki testowe są projektowane tak, by wykonywać pojedyncze warunki […]

WIĘCEJ

ZRÓWNOWAŻONA KARTA WYNIKÓW

Zrównoważona karta wyników – instrument strategicznego zarządzania działaniem firmy, który umożliwia mierzenie czy operacyjna działalność organizacji jest zgodna z jej […]

WIĘCEJ

ZUŻYCIE ZASOBÓW

Zużycie zasobów – zdolność oprogramowania do wykorzystania odpowiedniej ilości i typu zasobów, np. ilości pamięci głównej i dodatkowej wykorzystywanej przez […]

WIĘCEJ