SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - ACCEPTANCE TESTING - 2019

WSTECZ

ANALIZA RYZYKA

Całkowity proces identyfikacji ryzyk i ich oceny.

WIĘCEJ

ANALIZA TESTÓW

Czynność polegająca na identyfikowaniu warunków testowych w wyniku analizy podstawy testów.

WIĘCEJ

ANALIZA WARTOŚCI BRZEGOWYCH

Czarnoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe są projektowane w oparciu o wartości brzegowe. Zobacz również: wartość brzegowa

WIĘCEJ

ANALIZA WPŁYWU

Identyfikacja wszystkich produktów pracy na które zmiana ma wpływ, w tym oszacowanie zasobów potrzebnych do przeprowadzenia zmiany. Źródło: After ISO […]

WIĘCEJ

AUTORYZACJA

Zgoda udzielana użytkownikowi lub procesowi do dostępu do zasobów. Zobacz również: uwierzytelnianie

WIĘCEJ

DECYZJA

Typ instrukcji, w którym wybór między dwoma lub więcej możliwymi wynikami skutkuje wykonaniem określonego zestawu działań. Źródło: After ISO 29119-1

WIĘCEJ

DEFEKT

Niedoskonałość lub wada produktu pracy, polegająca na niespełnieniu wymagań. Źródło: After ISO 24765 Synonimy: pluskwa, usterka

WIĘCEJ

DOJRZAŁOŚĆ

(1) Zdolność organizacji w odniesieniu do skuteczności i wydajności jej procesów i praktyk pracy. (2) Stopień, w jakim moduł lub […]

WIĘCEJ

DOSTĘPNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system może być używany przez ludzi z jak najszerszym zakresem cech i możliwości, by osiągnąć […]

WIĘCEJ

DOŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA

Osobiste doświadczenia i reakcje z użycia lub przewidywanego użycia oprogramowania. Źródło: ISO 9241-210

WIĘCEJ

Kategorie: