SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - ACCEPTANCE TESTING - 2019

WSTECZ

KRYTERIA WYBORU TESTÓW

Kryteria używane do kierowania tworzeniem przypadków testowych lub wyboru przypadków testowych mające na celu ograniczenie wielkości testów.

WIĘCEJ

KRYTERIA ZALICZENIA/NIEZALICZENIA

Reguły decyzyjne wykorzystywane do określenia czy element testowy zaliczył test. Źródło: After ISO 29119-1

WIĘCEJ

METRYKA

Skala pomiaru i sposób jej stosowania do pomiarów.

WIĘCEJ

MIARA

Liczba bądź kategoria przypisana do atrybutu/cechy obiektu poprzez wykonanie pomiaru. Źródło: After ISO 25040

WIĘCEJ

MODEL PROCESÓW

Struktura, w której procesy tego samego rodzaju są sklasyfikowane w ogólnym modelu.

WIĘCEJ

NIEZALICZENIE

Status wyniku testu, w którym rzeczywisty wynik nie zgadza się z wynikiem oczekiwanym.

WIĘCEJ

NIEZAWODNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system wykonuje określone funkcje w określonych warunkach przez określony czas. Źródło: After ISO 25010

WIĘCEJ

NORMA

Formalny, o ile to możliwe obowiązkowy, zbiór wymagań stworzony i używany do opisu zalecanego spójnego podejścia do sposobu pracy lub […]

WIĘCEJ

OCZEKIWANY REZULTAT

Obserwowalne przewidywane zachowanie przedmiotu testów w określonych warunkach, na podstawie jego podstawy testowej. Źródło: After ISO 29119-1 Synonimy: oczekiwany wynik, […]

WIĘCEJ

ODKRYCIE

Wynik oceny, który identyfikuje pewne istotne kwestie, problemy lub możliwości.

WIĘCEJ

Kategorie: