SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - ACCEPTANCE TESTING - 2019

WSTECZ

OSIĄGALNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system jest sprawny i dostępny, gdy jest wymagane jego użycie. Źródło: After ISO 25010

WIĘCEJ

PIELĘGNACJA

Proces modyfikacji modułu lub systemu po jego wydaniu, mający na celu poprawę defektów, charakterystyk jakościowych lub dostosowanie do zmienionego środowiska. […]

WIĘCEJ

PLANOWANIE TESTÓW

Czynność tworzenia planów testów lub wprowadzanie do nich zmian

WIĘCEJ

PODEJŚCIE DO TESTOWANIA

Implementacja strategii testowej w określonym projekcie.

WIĘCEJ

PODLEGAJĄCY ANALIZIE

Stopień, w jakim można dokonać oceny modułu lub systemu pod kątem wpływu jednej lub więcej zamierzonych zmian, diagnozy braków lub […]

WIĘCEJ

PODSTAWA TESTÓW

Zasób wiedzy używany jako podstawa dla analizy i projektowania testów. Źródło: After TMap

WIĘCEJ

PODZIAŁ NA KLASY RÓWNOWAŻNOŚCI

Czarnoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe są projektowane na podstawie klas równoważności poprzez wybór do testów po jednym reprezentancie […]

WIĘCEJ

POKRYCIE

Stopień, w jakim określone elementy pokrycia zostały określone lub sprawdzone przez zestaw testowy wyrażony w procentach. Źródło: After ISO 29119-1 […]

WIĘCEJ

POLITYKA ZABEZPIECZEŃ

Wysokopoziomowy dokument opisujący zasady, podejście i podstawowe cele w organizacji dotyczące zabezpieczeń.

WIĘCEJ

POMYŁKA

Działanie człowieka powodujące powstanie nieprawidłowego rezultatu. Źródło: ISO 24765 Synonimy: błąd

WIĘCEJ

Kategorie: