SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - ACCEPTANCE TESTING - 2019

WSTECZ

POZIOM TESTÓW

Specyficzna instancja procesu testowego. Źródło: ISO 29119-1 Synonimy: etap testów

WIĘCEJ

PRIORYTET

Poziom (biznesowej) ważności określony dla elementu, np. defektu.

WIĘCEJ

PROCEDURA TESTOWA

Sekwencja przypadków testowych w kolejności wykonywania oraz wszelkie powiązane działania, które mogą być wymagane do ustanowienia warunków wstępnych i wszelkich […]

WIĘCEJ

PROCES TESTOWY

Zbiór powiązanych ze sobą czynności obejmujący: planowanie testów, monitorowanie i nadzór nad testami, analizę testów, projektowanie testów, implementację testów, wykonywanie […]

WIĘCEJ

PRYWATNOŚĆ DANYCH

Ochrona informacji umożliwiających identyfikację osoby lub innych danych wrażliwych przed niepożądanym ujawnieniem.

WIĘCEJ

PRZEDMIOT POKRYCIA

Atrybut lub kombinacja atrybutów uzyskana z jednego lub więcej warunków testowych za pomocą techniki testowej. Źródło: After ISO 29119-1

WIĘCEJ

PRZEJRZENIE

Typ przeglądu, w którym autor przechodzi z członkami przeglądu przez produkt pracy, a członkowie zadają pytania i zgłaszają uwagi na […]

WIĘCEJ

PRZEPUSTOWOŚĆ

Stopień, w jakim maksymalne wartości graniczne parametru modułu lub systemu spełniają wymagania. Źródło: After ISO 25010

WIĘCEJ

PRZYPADEK TESTOWY

Zbiór warunków wstępnych, danych wejściowych, akcji (w stosownych przypadkach), oczekiwanych rezultatów i warunków końcowych opracowany w oparciu o warunki testowe.

WIĘCEJ

RAPORT O DEFEKCIE

Dokumentacja wystąpienia, charakteru i statusu usterki. Zobacz również: raport o incydencie Synonimy: raportowanie pluskwy

WIĘCEJ

Kategorie: