SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - AI TESTING - V1.0

WSTECZ

ANALIZA RYZYKA

Całkowity proces identyfikacji ryzyk i ich oceny.

WIĘCEJ

ANALIZA WARTOŚCI BRZEGOWYCH

Czarnoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe są projektowane w oparciu o wartości brzegowe. Zobacz również: wartość brzegowa

WIĘCEJ

ANKIETA UŻYTKOWNIKA

Ocena użyteczności, podczas której reprezentatywna próbka użytkowników jest proszona o zgłaszanie subiektywnych uwag w kwestionariuszu, w oparciu o ich doświadczenie […]

WIĘCEJ

ATAKUJĄCY

Osoba lub proces, który próbuje uzyskać dostęp do danych, funkcji lub innych zastrzeżonych obszarów systemu bez autoryzacji, potencjalnie ze złośliwą […]

WIĘCEJ

AUDYT

Niezależne badanie produktu pracy, procesu lub zestawu procesów wykonywane przez stronę trzecią, mające na celu ocenę zgodności ze specyfikacjami, standardami, […]

WIĘCEJ

AUTOMATYZACJA TESTÓW

Użycie oprogramowania do wykonania lub wspierania czynności testowych, np. zarządzania testami, projektowania testów, wykonania testów i sprawdzania wyników.

WIĘCEJ

AWARIA

Zdarzenie, w którym moduł lub system nie wykonuje wymaganej funkcji w określonym zakresie. Źródło: After ISO 24765

WIĘCEJ

CIĄGŁA INTEGRACJA

Praktyka wytwarzania oprogramowania polegająca na automatycznym łączeniu, integrowaniu i testowaniu wszystkich zmian w oprogramowaniu w momencie ich wprowadzania.

WIĘCEJ

CIĄGŁE TESTOWANIE

Podejście obejmujące proces wczesnego, częstego, szerokiego, automatycznego testowania w celu otrzymania możliwie szybko informacji zwrotnej o poziomie ryzyka biznesowego związanego […]

WIĘCEJ

DANE TESTOWE

Dane niezbędne do wykonania testów.

WIĘCEJ

Kategorie: