SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - AI TESTING - V1.0

WSTECZ

DEBUGOWANIE

Proces wyszukiwania, analizowania i usuwania przyczyn awarii w module lub systemie.

WIĘCEJ

DECYZJA

Typ instrukcji, w którym wybór między dwoma lub więcej możliwymi wynikami skutkuje wykonaniem określonego zestawu działań. Źródło: After ISO 29119-1

WIĘCEJ

DEFEKT

Niedoskonałość lub wada produktu pracy, polegająca na niespełnieniu wymagań. Źródło: After ISO 24765 Synonimy: pluskwa, usterka

WIĘCEJ

DOŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA

Osobiste doświadczenia i reakcje z użycia lub przewidywanego użycia oprogramowania. Źródło: ISO 9241-210

WIĘCEJ

EFEKTYWNOŚĆ

Stopień wykorzystania zasobów w stosunku do osiągniętych wyników. Źródło: IREB Glossary

WIĘCEJ

FUNKCJONALNA WYDAJNOŚĆ ML

Stopień, w jakim model ML spełnia kryteria wydajności funkcjonalnej ML.

WIĘCEJ

GAŁĄŹ

Przeniesienie sterowania z miejsca w kodzie będącego instrukcją decyzyjną do innego miejsca w kodzie.

WIĘCEJ

GRAFICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Rodzaj interfejsu, który umożliwia użytkownikom interakcję z modułem lub systemem za pomocą graficznych ikon i wizualnych wskaźników. (GUI od ang. […]

WIĘCEJ

HEURYSTYKA

Powszechnie uznana praktyczna zasada wspomagająca osiągnięcie celu.

WIĘCEJ

IDEAL

Model doskonalenia organizacji, który służy jako harmonogram (ang. roadmap) przy rozpoczynaniu, planowaniu i wdrażaniu działań doskonalących. Nazwa modelu IDEAL jest […]

WIĘCEJ

Kategorie: