SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - AUTOMOTIVE SOFTWARE TESTER - 2018

WSTECZ

ANALIZA STATYCZNA

Proces oceny modułu lub systemu bez jego wykonywania, oparty na jego formie, strukturze, zawartości lub dokumentacji. Źródło: After ISO 24765

WIĘCEJ

ANALIZA TESTÓW

Czynność polegająca na identyfikowaniu warunków testowych w wyniku analizy podstawy testów.

WIĘCEJ

ANALIZA WARTOŚCI BRZEGOWYCH

Czarnoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe są projektowane w oparciu o wartości brzegowe. Zobacz również: wartość brzegowa

WIĘCEJ

ANALIZA WPŁYWU

Identyfikacja wszystkich produktów pracy na które zmiana ma wpływ, w tym oszacowanie zasobów potrzebnych do przeprowadzenia zmiany. Źródło: After ISO […]

WIĘCEJ

AUDYT

Niezależne badanie produktu pracy, procesu lub zestawu procesów wykonywane przez stronę trzecią, mające na celu ocenę zgodności ze specyfikacjami, standardami, […]

WIĘCEJ

AWARIA

Zdarzenie, w którym moduł lub system nie wykonuje wymaganej funkcji w określonym zakresie. Źródło: After ISO 24765

WIĘCEJ

BEZPIECZEŃSTWO FUNKCJONALNE

Brak nieuzasadnionego ryzyka spowodowanego zagrożeniami wynikającymi z nieprawidłowego działania układów elektrycznych / elektronicznych (E/E) Źródło: ISO 26262 Synonimy: bezpieczeństwo

WIĘCEJ

CEL TESTU

Przyczyna lub powód testowania.

WIĘCEJ

CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCIOWA

Kategoria cech oprogramowania, które mają wpływ na jakość produktu prac. Źródło: ISO 24765 Synonimy: charakterystyka oprogramowania, charakterystyka jakościowa oprogramowania, atrybut […]

WIĘCEJ

DANE TESTOWE

Dane niezbędne do wykonania testów.

WIĘCEJ

Kategorie: