SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - AUTOMOTIVE SOFTWARE TESTER - 2018

WSTECZ

UTRZYMYWALNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system może być modyfikowany przez wyznaczony personel. Źródło: After ISO 25010

WIĘCEJ

UŻYTECZNOŚĆ

Stopień, w jakim dany moduł lub system może być używany przez określonych użytkowników dla osiągnięcia określonych celów w określonym kontekście […]

WIĘCEJ

WARTOŚĆ BRZEGOWA

Minimalna lub maksymalna wartość uporządkowanej klasy równoważności.

WIĘCEJ

WARUNEK TESTOWY

Testowalna własność modułu lub systemu zidentyfikowana jako podstawa do testowania. Źródło: After ISO 29119-1 Synonimy: wymaganie testowe,2 sytuacja testowa

WIĘCEJ

WERYFIKACJA

Sprawdzenie poprawności i dostarczenie obiektywnego dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania spełnia zdefiniowane wymagania. Źródło: ISO 9000

WIĘCEJ

WSKAŹNIK (2)

Miara, która zapewnia oszacowanie lub ocenę określonych atrybutów uzyskanych z modelu w odniesieniu do zdefiniowanych potrzeb informacyjnych. Źródło: ISO 25040

WIĘCEJ

WSTRZYKIWANIE BŁĘDÓW

Proces zamierzonego dodawania defektów do systemu w celu wykrycia, czy system może wykryć defekt i pracować mimo jego występowania.

WIĘCEJ

WYKONYWANIE TESTU

Czynność polegająca na przeprowadzeniu testu modułu lub systemu, by otrzymać rzeczywiste wyniki.

WIĘCEJ

WYMAGANIE

Postanowienie zawierające kryteria, które należy spełnić. Źródło: ISO 24765

WIĘCEJ

WYNIK TESTU

Konsekwencja/wynik wykonania testu. Synonimy: wynik, rezultat testu, rezultat

WIĘCEJ

Kategorie: