SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - AUTOMOTIVE SOFTWARE TESTER - 2018

WSTECZ

PODSTAWA TESTÓW

Zasób wiedzy używany jako podstawa dla analizy i projektowania testów. Źródło: After TMap

WIĘCEJ

PODZIAŁ NA KLASY RÓWNOWAŻNOŚCI

Czarnoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe są projektowane na podstawie klas równoważności poprzez wybór do testów po jednym reprezentancie […]

WIĘCEJ

POKRYCIE

Stopień, w jakim określone elementy pokrycia zostały określone lub sprawdzone przez zestaw testowy wyrażony w procentach. Źródło: After ISO 29119-1 […]

WIĘCEJ

POKRYCIE DECYZJI

Pokrycie wyników decyzji.

WIĘCEJ

POKRYCIE WARUNKÓW

Pokrycie wyników warunków. Synonimy: pokrycie warunku decyzji

WIĘCEJ

POMYŁKA

Działanie człowieka powodujące powstanie nieprawidłowego rezultatu. Źródło: ISO 24765 Synonimy: błąd

WIĘCEJ

POZIOM NIENARUSZALNOŚCI BEZPIECZEŃSTWA SAMOCHODOWEGO

Jeden z czterech poziomów określających niezbędne wymagania obiektu lub elementu ISO 26262 oraz środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia nieuzasadnionego ryzyka […]

WIĘCEJ

POZIOM RYZYKA

Jakościowa lub ilościowa miara ryzyka zdefiniowana przez wpływ i prawdopodobieństwo. Synonimy: eksponowanie ryzyka

WIĘCEJ

POZIOM TESTÓW

Specyficzna instancja procesu testowego. Źródło: ISO 29119-1 Synonimy: etap testów

WIĘCEJ

PROCEDURA TESTOWA

Sekwencja przypadków testowych w kolejności wykonywania oraz wszelkie powiązane działania, które mogą być wymagane do ustanowienia warunków wstępnych i wszelkich […]

WIĘCEJ

Kategorie: