SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - AUTOMOTIVE SOFTWARE TESTER - 2018

WSTECZ

PROCES TESTOWY

Zbiór powiązanych ze sobą czynności obejmujący: planowanie testów, monitorowanie i nadzór nad testami, analizę testów, projektowanie testów, implementację testów, wykonywanie […]

WIĘCEJ

PROJEKT TESTÓW

Czynność wyprowadzania i specyfikowania przypadków testowych z warunków testowych.

WIĘCEJ

PRZEDMIOT TESTÓW

Moduł lub system podlegający testowaniu. Zobacz również: element testowy

WIĘCEJ

PRZEGLĄD

Typ testowania statycznego, podczas którego produkt pracy lub proces jest oceniany przez jedną lub więcej osób w celu wykrycia problemów […]

WIĘCEJ

PRZENASZALNOŚĆ

Łatwość, z jaką moduł lub system może zostać przeniesiony z jednego środowiska sprzętowego lub programistycznego do innego. Źródło: After ISO […]

WIĘCEJ

PRZYDATNOŚĆ FUNKCJONALNA

Stopień, w jakim moduł lub system zapewnia funkcje spełniające określone i domniemane potrzeby, gdy są używane w określonych warunkach. Źródło: […]

WIĘCEJ

PRZYPADEK TESTOWY

Zbiór warunków wstępnych, danych wejściowych, akcji (w stosownych przypadkach), oczekiwanych rezultatów i warunków końcowych opracowany w oparciu o warunki testowe.

WIĘCEJ

RAPORT Z TESTÓW

Dokumentacja podsumowująca działania testowe i wyniki.

WIĘCEJ

RYZYKO

Czynnik, który w przyszłości może skutkować negatywnymi konsekwencjami.

WIĘCEJ

RYZYKO PRODUKTOWE

Ryzyko wpływające na jakość produktu. Zobacz również: ryzyko

WIĘCEJ

Kategorie: