SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - AUTOMOTIVE SOFTWARE TESTER - 2018

WSTECZ

ŚLEDZENIE

Stopień, w jakim można ustalić relację pomiędzy dwoma lub większą liczbą produktów prac. Źródło: After ISO 19506

WIĘCEJ

SPECYFIKACJA TESTÓW

Kompletna dokumentacja projektu testów, przypadków testowych i skryptów testowych dla określonego elementu testowego. Źródło: After ISO 29119-1

WIĘCEJ

SPRZĘT W PĘTLI

testy dynamiczne przeprowadzone przy użyciu prawdziwego sprzętu ze zintegrowanym oprogramowaniem w symulowanym środowisku. (HiL od ang.hardware in the loop ). […]

WIĘCEJ

ŚRODOWISKO TESTOWE

Środowisko, w skład którego wchodzi sprzęt, wyposażenie, symulatory, narzędzia programistyczne oraz inne elementy wspierające, potrzebne do wykonania testu. Źródło: ISO […]

WIĘCEJ

ŚRODOWISKO TESTOWE XIL

Uogólniony termin na testy dynamiczne w różnych wirtualnych środowiskach testowych. Akronim: XiL

WIĘCEJ

STANDARD KODOWANIA

standard opisujący cechy projektu lub opis projektu danych lub modułów programu. Źródło: ISO 24765

WIĘCEJ

STEROWNIK

Tymczasowy moduł lub narzędzie, które zastępuje inny moduł i steruje lub wywołuje izolowany element testowy. Synonimy: sterownik testowy

WIĘCEJ

STRATEGIA TESTÓW

Dokumentacja zgodna z polityką testową, która opisuje ogólne wymagania dotyczące testowania oraz szczegółowe informacje na temat przeprowadzania testów w organizacji. […]

WIĘCEJ

SUMARYCZNY RAPORT Z TESTÓW

Raport z testów, który zawiera ocenę odpowiednich pozycji testowych w odniesieniu do kryteriów wyjścia.

WIĘCEJ

SYSTEM SYSTEMÓW (ZBUDOWANY Z SYSTEMÓW)

Złożone, heterogeniczne, rozproszone systemy, które mogą być zagnieżdżone w sieciach na wielu poziomach i w wielu połączonych dziedzinach, ukierunkowane na […]

WIĘCEJ

Kategorie: