SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - AUTOMOTIVE SOFTWARE TESTER - 2018

WSTECZ

TESTOWANIE DECYZJI

Białoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe są projektowane tak, by sprawdzać wyniki decyzji.

WIĘCEJ

TESTOWANIE DYNAMICZNE

Testowanie, podczas którego wykonywany jest kod modułu lub systemu. Źródło: After ISO 29119-1

WIĘCEJ

TESTOWANIE INSTRUKCJI

Białoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe projektuje się tak, by wykonały instrukcje.

WIĘCEJ

TESTOWANIE OPARTE NA RYZYKU

Testowanie, w którym zarządzanie, wybór, priorytetyzacja i wykorzystanie działań testowych i zasobów są oparte na odpowiednich na odpowiednich typach i […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE OPARTE NA WYMAGANIACH

Podejście do testów, w którym przypadki testowe są projektowane w oparciu o wymagania.

WIĘCEJ

TESTOWANIE POTWIERDZAJĄCE

Rodzaj testu związanego ze zmianą przeprowadzonego po naprawieniu defektu w celu potwierdzenia, że awaria spowodowana przez ten defekt już nie […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE WARUNKÓW

Białoskrzynkowa technika projektowania przypadków testowych polegająca na testowaniu wyniku dla warunków.

WIĘCEJ

TESTOWANIE WARUNKÓW WIELOKROTNYCH

Białoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe są projektowane tak, aby wykonać kombinacje wyników warunków atomowych. Synonimy: testowanie kombinacji warunków […]

WIĘCEJ

TYP TESTÓW

Grupa czynności w testowaniu ukierunkowana na określone charakterystyki modułu lub systemu, oparta na specyficznych celach testowania. Źródło: After TMap

WIĘCEJ

UKOŃCZENIE TESTÓW

Czynność obejmująca udostępnianie testaliów dla późniejszego użycia, pozostawianie środowisk testowych w zadowalającym stanie i komunikowanie wyników testowania odpowiednim interesariuszom.

WIĘCEJ

Kategorie: