SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - PERFORMANCE TESTING - 2018

WSTECZ

FIREWALL

Moduł lub zbiór modułów, które kontrolują ruch sieciowy – wchodzący i wychodzący – zgodnie z określonymi z góry zasadami bezpieczeństwa.

WIĘCEJ

GENERATOR OBCIĄŻENIA

Narzędzie generujące obciążenie dla testowanego systemu.

WIĘCEJ

GENEROWANIE OBCIĄŻENIA

proces symulowania określonego zbioru czynności pod określonym obciążeniem, które mają być wykonane przez moduł lub system. Zobacz również: testowanie obciążenia

WIĘCEJ

GRAFICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Rodzaj interfejsu, który umożliwia użytkownikom interakcję z modułem lub systemem za pomocą graficznych ikon i wizualnych wskaźników. (GUI od ang. […]

WIĘCEJ

IDENTYFIKACJA RYZYKA

Proces znajdowania, rozpoznawania i opisywania ryzyka. Źródło: ISO 31000

WIĘCEJ

IMPLEMENTACJA TESTÓW

Czynność polegająca na przygotowaniu testaliów potrzebnych do wykonania testów, oparta na analizie i projektowaniu testów.

WIĘCEJ

INSPEKCJA

Typ formalnego przeglądu przeprowadzanego w celu identyfikacji problemów w produkcie prac, dostarczający dane pomiarowe pozwalające na ulepszenie procesu przeglądu oraz […]

WIĘCEJ

INSTRUKCJA

Element języka programowania, który jest zwykle najmniejszą niepodzielną jednostką wykonania.

WIĘCEJ

INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY APLIKACJI

Rodzaj interfejsu, w którym moduły lub systemy wymieniają informacje o określonej strukturze formalnej. (API – akronim od ang. Application Programming […]

WIĘCEJ

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Wszystkie moduły systemu, które dostarczają informacji i nadzorują użytkownika, by zrealizować określone zadania systemu.

WIĘCEJ

Kategorie: