SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - PERFORMANCE TESTING - 2018

WSTECZ

KOMPATYBILNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system może wymieniać informacje z innymi modułami lub systemami i/lub wykonywać swoje wymagane funkcje, współużytkując […]

WIĘCEJ

KONTROLA JAKOŚCI

zestaw działań mających na celu ocenę jakości modułu lub systemu. Źródło: after ISO 24765 Zobacz również: zarządzanie jakością

WIĘCEJ

KRYTERIA AKCEPTACJI

Kryteria, które moduł lub system musi spełniać, aby został zaakceptowany przez użytkownika, klienta lub inny uprawniony podmiot. Źródło: ISO 24765

WIĘCEJ

KRYTERIUM WYJŚCIA

Zbiór warunków definiujących kiedy można oficjalnie uznać określone zadanie za ukończone. Źródło: After Gilb and Graham Synonimy: kryteria zupełności, kryteria […]

WIĘCEJ

ŁAGODZENIE RYZYKA

Proces, w którym podejmowane są decyzje i wdrażane środki ochronne w celu zmniejszenia lub utrzymania ryzyk na określonych poziomach.

WIĘCEJ

METRYKA

Skala pomiaru i sposób jej stosowania do pomiarów.

WIĘCEJ

MIARA

Liczba bądź kategoria przypisana do atrybutu/cechy obiektu poprzez wykonanie pomiaru. Źródło: After ISO 25040

WIĘCEJ

MODEL PROCESÓW

Struktura, w której procesy tego samego rodzaju są sklasyfikowane w ogólnym modelu.

WIĘCEJ

MODUŁ

Część systemu, która może być testowana oddzielnie. Synonimy: komponent, jednostka

WIĘCEJ

NARZĘDZIE DO TESTOWANIA WYDAJNOŚCI

narzędzie testowe, które generuje obciążenie dla wyznaczonego elementu testowego i które mierzy i rejestruje jego wydajność podczas wykonywania testu.

WIĘCEJ

Kategorie: