SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - PERFORMANCE TESTING - 2018

WSTECZ

NARZĘDZIE DO WYKONYWANIA TESTÓW

Narzędzie testowe, które wykonuje testy na wyznaczonym obiekcie testowym i ocenia wyniki w stosunku do oczekiwanych wyników i warunków końcowych.

WIĘCEJ

NARZĘDZIE MONITORUJĄCE

Narzędzie programistyczne albo sprzętowe, które działa równolegle z testowanym modułem lub systemem i nadzoruje, rejestruje i/lub analizuje zachowanie modułu lub […]

WIĘCEJ

NIEZALICZENIE

Status wyniku testu, w którym rzeczywisty wynik nie zgadza się z wynikiem oczekiwanym.

WIĘCEJ

NIEZAWODNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system wykonuje określone funkcje w określonych warunkach przez określony czas. Źródło: After ISO 25010

WIĘCEJ

NORMA

Formalny, o ile to możliwe obowiązkowy, zbiór wymagań stworzony i używany do opisu zalecanego spójnego podejścia do sposobu pracy lub […]

WIĘCEJ

OCZEKIWANY REZULTAT

Obserwowalne przewidywane zachowanie przedmiotu testów w określonych warunkach, na podstawie jego podstawy testowej. Źródło: After ISO 29119-1 Synonimy: oczekiwany wynik, […]

WIĘCEJ

ODKRYCIE

Wynik oceny, który identyfikuje pewne istotne kwestie, problemy lub możliwości.

WIĘCEJ

OSIĄGALNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system jest sprawny i dostępny, gdy jest wymagane jego użycie. Źródło: After ISO 25010

WIĘCEJ

PIELĘGNACJA

Proces modyfikacji modułu lub systemu po jego wydaniu, mający na celu poprawę defektów, charakterystyk jakościowych lub dostosowanie do zmienionego środowiska. […]

WIĘCEJ

PLAN TESTÓW

Dokumentacja opisująca cele testowe do osiągnięcia oraz środki i harmonogram ich realizacji, zorganizowana tak, by koordynować czynności testowe. Źródło: After […]

WIĘCEJ

Kategorie: