SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - SECURITY TESTER - 2016

WSTECZ

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Wszystkie moduły systemu, które dostarczają informacji i nadzorują użytkownika, by zrealizować określone zadania systemu.

WIĘCEJ

INŻYNIERIA SPOŁECZNA

Próba nakłonienia kogoś do ujawnienia informacji (np. hasła), które mogą zostać użyte do ataku na systemy lub sieci. Źródło: NIST.IR.7298

WIĘCEJ

KRYTERIA POKRYCIA

Kryteria definiowania elementów pokrycia, które są wymagane do osiągnięcia celu testu. Zobacz również: przedmiot pokrycia

WIĘCEJ

ŁAMANIE HASEŁ

Atak na zabezpieczenia odgadujący hasła dostępu w systemie komputerowym lub przesyłane w sieci. Źródło: after NIST.IR.7298

WIĘCEJ

METRYKA

Skala pomiaru i sposób jej stosowania do pomiarów.

WIĘCEJ

MIARA

Liczba bądź kategoria przypisana do atrybutu/cechy obiektu poprzez wykonanie pomiaru. Źródło: After ISO 25040

WIĘCEJ

MODEL PROCESÓW

Struktura, w której procesy tego samego rodzaju są sklasyfikowane w ogólnym modelu.

WIĘCEJ

NARZĘDZIE DO WYKONYWANIA TESTÓW

Narzędzie testowe, które wykonuje testy na wyznaczonym obiekcie testowym i ocenia wyniki w stosunku do oczekiwanych wyników i warunków końcowych.

WIĘCEJ

NARZĘDZIE O OTWARTYM KODZIE

Narzędzie programistyczne, które jest dostępne dla wszystkich potencjalnych użytkowników w postaci kodu źródłowego, zwykle poprzez Internet, na ogół w postaci […]

WIĘCEJ

NORMA

Formalny, o ile to możliwe obowiązkowy, zbiór wymagań stworzony i używany do opisu zalecanego spójnego podejścia do sposobu pracy lub […]

WIĘCEJ

Kategorie: