SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - SECURITY TESTER - 2016

WSTECZ

PHARMING

Atak na zabezpieczenia mający na celu przekierować ruch ze strony internetowej na fałszywą stronę internetową bez wiedzy lub zgody użytkownika.

WIĘCEJ

PHISHING

Usiłowanie zdobycia osobistej lub istotnej informacji poprzez podawanie się za wiarygodny podmiot w komunikacji elektronicznej.

WIĘCEJ

PLANOWANIE TESTÓW

Czynność tworzenia planów testów lub wprowadzanie do nich zmian

WIĘCEJ

POLITYKA TESTÓW

Dokument wysokiego poziomu opisujący zasady, podejście i główne zadania w organizacji dotyczące testowania. Synonimy: polityka testów w organizacji

WIĘCEJ

POLITYKA ZABEZPIECZEŃ

Wysokopoziomowy dokument opisujący zasady, podejście i podstawowe cele w organizacji dotyczące zabezpieczeń.

WIĘCEJ

POMYŁKA

Działanie człowieka powodujące powstanie nieprawidłowego rezultatu. Źródło: ISO 24765 Synonimy: błąd

WIĘCEJ

PRAWDOPODOBIEŃSTWO RYZYKA

Prawdopodobieństwo, że ryzyko wystąpi jako rzeczywisty wynik lub zdarzenie. Synonimy: prawdopodobieństwo

WIĘCEJ

PRIORYTET

Poziom (biznesowej) ważności określony dla elementu, np. defektu.

WIĘCEJ

PROCEDURA ZABEZPIECZEŃ

Zbiór kroków potrzebnych do zaimplementowania polityki zabezpieczeń oraz kroków, które powinny być podjęte w przypadku incydentu z zabezpieczeniami.

WIĘCEJ

PRYWATNOŚĆ DANYCH

Ochrona informacji umożliwiających identyfikację osoby lub innych danych wrażliwych przed niepożądanym ujawnieniem.

WIĘCEJ

Kategorie: