SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - SECURITY TESTER - 2016

WSTECZ

PRZYPADEK USZKODZENIA

Przypadek użycia, w którym pewni aktorzy mający intencję szkodzenia powodują uszkodzenia w systemie lub przeszkadzają innym aktorom. Zobacz również: przypadek […]

WIĘCEJ

RAPORTOWANIE TESTÓW

Zbieranie i analizowanie danych z aktywności testowych, a następnie konsolidacja tych danych w raporcie dla interesariuszy.

WIĘCEJ

REKONESANS

Badanie docelowych obszarów mające na celu zbieranie informacji, które mogą być użyte do ataku. Synonimy: odcisk

WIĘCEJ

RYZYKO

Czynnik, który w przyszłości może skutkować negatywnymi konsekwencjami.

WIĘCEJ

RYZYKO ZABEZPIECZEŃ

ryzyko jakości związane z zabezpieczeniami.

WIĘCEJ

RZECZYWISTY REZULTAT

wytworzone/zaobserwowane zachowanie się modułu lub systemu, podczas gdy ten moduł lub system jest testowany. Synonimy: rzeczywisty wynik

WIĘCEJ

ŚCIEŻKA

Ciąg sąsiednich krawędzi w grafie skierowanym. Synonimy: ścieżka przepływu sterowania

WIĘCEJ

SKALOWALNOŚĆ

Stopień w jakim moduł lub system może być dostosowany do zmieniającego się obciążenia. Źródło: After Gerrard

WIĘCEJ

SKANER PODATNOŚCI

Statyczny analizator używany do wykrywania wrażliwości zabezpieczeń w kodzie.

WIĘCEJ

SKANOWANIE POSZUKUJĄCE ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA

Analiza statyczna mająca na celu wykrycie i usuniecie złośliwego kodu otrzymanego przez interfejs. Zobacz również: system do wykrywania złośliwego oprogramowania

WIĘCEJ

Kategorie: