SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - TEST AUTOMATION ENGINEER - 2016

WSTECZ

INŻYNIER TESTÓW AUTOMATYCZNYCH

Osoba odpowiedzialna za projektowanie, implementację i pielęgnację architektury testów automatycznych, jak też za techniczny rozwój skutecznych rozwiązań testów automatycznych.

WIĘCEJ

KIEROWNIK TESTÓW AUTOMATYCZNYCH

Osoba odpowiedzialna za planowanie i nadzór nad wytworzeniem i rozwojem rozwiązań dla testów automatycznych.

WIĘCEJ

KRYTERIA POKRYCIA

Kryteria definiowania elementów pokrycia, które są wymagane do osiągnięcia celu testu. Zobacz również: przedmiot pokrycia

WIĘCEJ

MACIERZ ŚLEDZENIA

Dwuwymiarowa tabela, która koreluje dwa pojęcia (np. wymagania i przypadki testowe). Macierz ta umożliwia śledzenie w tył i w przód […]

WIĘCEJ

METRYKA

Skala pomiaru i sposób jej stosowania do pomiarów.

WIĘCEJ

MODEL TESTÓW

Model opisujący testalia używane do testowania testowanego modułu lub systemu.

WIĘCEJ

NARZĘDZIE DO WYKONYWANIA TESTÓW

Narzędzie testowe, które wykonuje testy na wyznaczonym obiekcie testowym i ocenia wyniki w stosunku do oczekiwanych wyników i warunków końcowych.

WIĘCEJ

NIEZALICZENIE

Status wyniku testu, w którym rzeczywisty wynik nie zgadza się z wynikiem oczekiwanym.

WIĘCEJ

NORMA

Formalny, o ile to możliwe obowiązkowy, zbiór wymagań stworzony i używany do opisu zalecanego spójnego podejścia do sposobu pracy lub […]

WIĘCEJ

OGÓLNA ARCHITEKTURA TESTÓW AUTOMATYCZNYCH

Reprezentacja warstw, modułów i interfejsów architektury testów automatycznych, umożliwiająca strukturalne i modułowe podejście do implementacji testów automatycznych.

WIĘCEJ

Kategorie: