SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - USABILITY TESTING - 2018

WSTECZ

OCENA FORMATYWNA

Typ oceny zaprojektowany i używany do poprawy jakości modułu lub systemu, zwłaszcza kiedy jest jeszcze ciągle w fazie projektowania. Zobacz […]

WIĘCEJ

OCENA PODSUMOWUJĄCA

Typ oceny zaprojektowanej i używanej do gromadzenia wniosków o jakości modułu lub systemu, głownie wtedy, gdy projekt podstawowej jego części […]

WIĘCEJ

OCENA UŻYTECZNOŚCI

Proces, podczas którego gromadzone są informacje dotyczące użyteczności, mający na celu poprawianie systemu (co jest znane jako ocena formatywna) lub […]

WIĘCEJ

ODKRYCIE

Wynik oceny, który identyfikuje pewne istotne kwestie, problemy lub możliwości.

WIĘCEJ

POMIAR

Proces przypisania liczby bądź kategorii do obiektu, mający na celu opisanie danej właściwości obiektu. Źródło: After ISO 24765

WIĘCEJ

POMYŁKA

Działanie człowieka powodujące powstanie nieprawidłowego rezultatu. Źródło: ISO 24765 Synonimy: błąd

WIĘCEJ

PRIORYTET

Poziom (biznesowej) ważności określony dla elementu, np. defektu.

WIĘCEJ

PROJEKTOWANIE UKIERUNKOWANE NA CZŁOWIEKA

Podejście do projektowania, ukierunkowane na uczynienie oprogramowania bardziej użytecznym poprzez ukierunkowanie na jego użycie i zastosowanie czynnika ludzkiego, ergonomii oraz […]

WIĘCEJ

PRZEGLĄD KIEROWNICZY

Systematyczna ocena procesu zakupu, dostawy, wytworzenia, działania lub utrzymania oprogramowania wykonywana przez albo w imieniu kierownictwa, obejmująca monitorowanie postępów, określanie […]

WIĘCEJ

RAPORTOWANIE TESTÓW

Zbieranie i analizowanie danych z aktywności testowych, a następnie konsolidacja tych danych w raporcie dla interesariuszy.

WIĘCEJ

Kategorie: