SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - USABILITY TESTING - 2018

WSTECZ

RYZYKO

Czynnik, który w przyszłości może skutkować negatywnymi konsekwencjami.

WIĘCEJ

SESJA TESTÓW UŻYTECZNOŚCI

Sesja testów w testach użyteczności, podczas której ich uczestnik wykonuje testy, prowadzona przez moderatora i obserwowana przez pewną liczbę obserwatorów.

WIĘCEJ

SESJA TESTOWA

Nieprzerwany okres czasu poświęcony na testowanie.

WIĘCEJ

SKALA UŻYTECZNOŚCI SYSTEMU

Prosta, dziesięciostopniowa skala opisująca subiektywną ocenę użyteczności. (SUS od ang. System Usability Scale), Akronim: SUS

WIĘCEJ

SKRYPT DO TESTÓW UŻYTECZNOŚCI

Dokument specyfikujący sekwencję czynności potrzebnych do wykonania testu użyteczności. Używany przez moderatora do utrzymania toku odprawy i pytań przed-sesyjnej ankiety, […]

WIĘCEJ

SKUTECZNOŚĆ

Zakres, w jakim osiągane są poprawne i kompletne cele. Źródło: ISO 9241 Zobacz również: efektywność

WIĘCEJ

SPOTKANIE RETROSPEKTYWNE

Spotkanie na końcu projektu, podczas którego członkowie zespołu projektowego oceniają projekt i wyciągają wnioski, które mogą być wykorzystane w następnym […]

WIĘCEJ

TEST

Zestaw jednego lub więcej przypadków testowych.

WIĘCEJ

TESTOWANIE UŻYTECZNOŚCI

Testowanie mające na celu ocenę stopnia, w jakim system może być używany przez określonych użytkowników w sposób skuteczny, wydajny i […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE UŻYTECZNOŚCI METODĄ GŁOŚNEGO MYŚLENIA

Technika testowania użyteczności, podczas której uczestnicy testu dzielą się swoimi pomysłami z moderatorem i obserwatorami myśląc głośno podczas rozwiązywania zadań […]

WIĘCEJ

Kategorie: