SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - USABILITY TESTING - 2018

WSTECZ

UCZESTNIK TESTÓW UŻYTECZNOŚCI

Reprezentatywny użytkownik rozwiązujący typowe zadania w testach użyteczności.

WIĘCEJ

WAŻNOŚĆ

Stopień wpływu defektu na rozwój lub działanie modułu lub systemu.

WIĘCEJ

WSKAZÓWKI DLA DOSTĘPNOŚCI ZAWARTOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Cześć serii wskazówek dotyczących dostępu do strony internetowej publikowana przez Web Accessibility Initiative (WAI) z World Wide Web Consortium (W3C), […]

WIĘCEJ

WSKAZÓWKI DO INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA

Niskopoziomowa, szczegółowa reguła lub rekomendacja do projektowania interfejsu użytkownika nie pozostawiająca miejsca na interpretację, więc projektant wdraża ją podobnie. Często […]

WIĘCEJ

WYMAGANIE UŻYTECZNOŚCIOWE

Wymaganie dotyczące użyteczności modułu lub systemu.

WIĘCEJ

WYNIK TESTU

Konsekwencja/wynik wykonania testu. Synonimy: wynik, rezultat testu, rezultat

WIĘCEJ

ZADANIE TESTÓW UŻYTECZNOŚCI

Czynność podczas wykonywania testów użyteczności zdefiniowana przez moderatora, która powinna być realizowana przez uczestnika testów użyteczności przez zadany okres czasu.

WIĘCEJ

ZWINNE WYTWARZANIE OPROGRAMOWANIA

Grupa metodyk wytwarzania oprogramowania oparta na iteracyjnym, przyrostowym modelu wytwarzania oprogramowania, w których wymagania i rozwiązania ewoluują poprzez współpracę w […]

WIĘCEJ

Kategorie: