SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

NOWE MATERIAŁY ISTQB® TECHNICZNY ANALITYK TESTÓW WERSJA 4.0

WSTECZ

ISTQB® opublikowało nowe materiały poziomu zaawansowanego Techniczny analityk testów (TTA) w wersji 4.0. Jest to dość spora zmiana w tej certyfikacji. CTAL-TTA jest modułem „Core” w ramach portfolio ISTQB® i stanowi kolejny krok po ISTQB® Certyfikowany tester – Poziom podstawowy (CTFL).

W skład publikacji wchodzi sylabus ISTQB® poziomu zaawansowanego Techniczny analityk testów (wersja 4.0), przykładowe pytania egzaminacyjne i odpowiedzi (wersja 4.0), przegląd CTAL TTA (wersja 4.0) i wytyczne akredytacyjne (wersja 4.0), wszystko poparte słownikiem ISTQB® Glossary oraz korzyści biznesowe z celami nauczania. Zaktualizowana została również struktura i zasady przeprowadzania egzaminu (wersja 1.1).

Przegląd głównych zmian w nowej wersji 4.0 w porównaniu z wersją 3.0 (2019) można znaleźć tutaj. Aktualizacje w wersji 4.0 mają wpływ na 8 z 40 celów nauczania.

W nazewnictwie wersji dla CTAL-TTA nie jest już określony rok wydania sylabusa:
-wersja 2021 jest określana jako v4.0
-wersja 2019 jest określana jako v3.0
-wersja 2012 jest określana jako v2.0.

Co oznacza ta aktualizacja?
-Od 30 czerwca 2021 roku obowiązują następujące zasady:
-Dla egzaminów w języku angielskim obowiązującą wersją jest sylabus 4.0., ale poprzednia wersja 3.0 w języku angielskim będzie równolegle obowiązywać do 30 czerwca 2022 r. – przez rok będzie można zdawać egzaminy w języku angielskim oparte na obu wersjach.
-Szkolenia i egzaminy w języku angielskim dla CTAL-TTA 2019 (v3.0) mogą być prowadzone do 30 czerwca 2022 r.
-Szkolenia i egzaminy w języku angielskim dla CTAL-TTA 2012 (v2.0) nie mogą być już przeprowadzane.
-Szkolenia i egzaminy nieanglojęzyczne mogą być kontynuowane dla sylabusa CTAL-TTA 2012 (v2.0) do 3 sierpnia 2021 r., a dla CTAL-TTA 2019 (v3.0) do 31 grudnia 2022 r.
-Akredytowane szkolenia pozostaną 3-dniowe.
-Akredytowane kursy wymagają akredytacji materiałów szkoleniowych, zgodnie z opisem w Procesie Akredytacji ISTQB®.
-Osoby zdające egzamin w wersji CTAL-TTA 3.0 i wszystkich poprzednich nadal posiadają ważny certyfikat.

Z przyjemnością informujemy, że członek naszego stowarzyszenia – Adam Roman- miał kluczowy wkład w ten projekt. Gratulujemy i dziękujemy!