SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

NOWE PROCESY UDZIELANIA AKREDYTACJI

WSTECZ

Informujemy, że podjęliśmy prace nad usprawnieniem procesu udzielania akredytacji trenerom, firmom szkoleniowym (dostawcom szkoleń) oraz na materiały szkoleniowe. Rezultatem tych prac jest zmieniony, uproszczony proces wnioskowania o udzielenie akredytacji ISTQB® 2.0. Zrezygnowaliśmy
z wymogu dostarczenia części dokumentów w procesie ubiegania się o udzielenie akredytacji, a także z papierowych wniosków, które zastąpiliśmy elektronicznymi formularzami.

Opisy procesów akredytacji (trenera, dostawcy szkoleń – osoby fizycznej oraz osoby prawnej, na materiały szkoleniowe – dla osoby fizycznej i osoby prawnej) zostały wzbogacone o infografiki, które w czytelny i jasny sposób prezentują każdy z możliwych przebiegów tych procesów.

Przykładem takiej infografiki jest ogólny model procesu akredytacji trenera:

Wszystkie dokumenty dotyczące poszczególnych rodzajów akredytacji i opłat związanych z procesem udzielenia akredytacji, linki do wniosków elektronicznych, zgód oraz do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną opublikowane są na stronie SJSI pod adresem:

Procesy akredytacji i opłaty – SJSI

Zapraszamy trenerów, firmy szkoleniowe oraz autorów materiałów szkoleniowych (lub firmy posiadające licencję na takie materiały) do udziału w procesie ubiegania się o udzielenie akredytacji w zakresie prowadzenia i dostarczania szkoleń oraz akredytacji na materiały szkoleniowe dotyczące produktów ISTQB®.