SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

NOWY SYLABUS ISTQB CERTYFIKOWANY TESTER – POZIOM PODSTAWOWY 2018

WSTECZ

Na początku czerwca 2018 Zgromadzenie Ogólne (General Assembly, GA)  ISTQB® zatwierdziło nową wersję sylabusa do certyfikatu Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy (Certified Tester Foundation Level,  CTFL) – wersja 2018. Poziom podstawowy stanowi bazę programu certyfikacji ISTQB®, zapewniającą zrozumienie i wiedzę w zakresie fundamentalnych pojęć, koncepcji i metod testowania oprogramowania.

Aktualizacja 2018 uwzględnia informacje zwrotne z rynku oraz aktualny stan branży testowania oprogramowania. Opublikowano następujące materiały:

 • nowy sylabus ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy,
 • terminy, które uległy modyfikacji w wersji 2018,
 • dokument przedstawiający przegląd podstawowych zmian,
 • 2 zbiorów zadań przykładowych ( z odpowiedziami i uzasadnieniami),
 • dokument przedstawiający strukturę egzaminu i zasad egzaminacyjnych.

Wszystkie te materiały dostępne są na stronie:

https://www.istqb.org/downloads/category/51-ctfl2018.html

Zmiany są dość spore: oceniamy, że około 50% materiału sylabusa uległo modyfikacji, stąd wymóg reakredytacji materiałów szkoleniowych. Wg szefów Grupy Roboczej przygotowującej zmodyfikowany sylabus, zmiany dotyczą głównie adaptacji do nowych metod wytwarzania oprogramowania (w tym Agile) z wykorzystaniem Continuous Integration/Continuous Delivery, a także nowych zadań związanych z oczekiwaniami nowoczesnego rynku, takich jak np. IoT czy wykorzystanie sztucznej inteligencji.

GA ISTQB® zatwierdziło następujący kalendarz zmian:

 • W ciągu 12 miesięcy, poczynając od 4 czerwca 2018, wszystkie materiały szkoleniowe po angielsku muszą zostać reakredytowane.
 • W ciągu 18 miesięcy, poczynając od 4 czerwca 2018, wszystkie materiały szkoleniowe w języku nie angielskim muszą zostać reakredytowane.
 • Do 3 czerwca 2019 wszystkie egzaminy w języku angielskim dla sylabusa w wersji 2011 muszą zostać wycofane i zastąpione przez egzaminy dla CTFL 2018.
 • Do 3 grudnia 2019 wszystkie egzaminy w języku innym niż angielski dla sylabusa w wersji 2011 muszą zostać wycofane i zastąpione przez egzaminy dla CTFL 2018.

Przedstawiciele SJSI brali aktywny udział w pracach nad nową wersją sylabusa i materiałami związanymi; członkiem Grupy Roboczej przygotowującej sylabus był Radosław Smilgin; w pracach nad modyfikacjami słownika brali udział Karolina Zmitrowicz, Adam Roman i Lucjan Stapp; w przeglądach uczestniczyli Karolina Zmitrowicz, Adam Roman, Jan Sabak i Lucjan Stapp; swój wkład do przykładowych zadań egzaminacyjnych wnieśli Wojtek Jaszcz i Lucjan Stapp.

Kalendarz prac nad polską wersją przedstawia się następująco:

 • prace nad tłumaczeniami już trwają – planowany termin wersji beta tłumaczenia to 31 sierpnia 2018
 • przeglądy, wersja końcowa (dostępna wyłącznie dla akredytowanych trenerów i właścicieli materiałów) – 15 października 2018
 • prezentacja głównych kierunków zmian w słownictwie i sylabusie – podczas konferencji Testwarez – listopad 2018
 • reakredytacje materiałów – od 1 stycznia 2019
 • upublicznienie materiałów w wersji PL na stronie SJSI – 15 kwietnia 2019
 • rozpoczęcie szkoleń wg nowej wersji sylabusa – nie później niż w maju 2019; jest to uzależnione od dostawców szkoleń
 • egzaminy wg nowej wersji sylabusa (w języku polskim) – od 3 czerwca 2019 (nie przewidujemy równoległych egzaminów wg wersji sylabusów 2011 i 2018)

Przypominamy:

 • wszystkie certyfikaty uzyskane wg wersji 2011 (lub wcześniejszych) będą nadal ważne
 • przewidywany czas szkolenia wg nowej wersji to 3 dni
 • egzamin wg nowej wersji to nadal 40 pytań, by zdać trzeba poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 26; czas egzaminu też nie ulega zmianie (60 minut)