SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

NOWY ZESTAW PYTAŃ PUBLICZNYCH ISTQB POZIOM PODSTAWOWY

WSTECZ

Odpowiadając na potrzeby uczestników egzaminów ISTQB oraz trenerów dotyczące przygotowania nowego, publicznego zestawu próbnych pytań egzaminacyjnego, SJSI udostępnia nowy zestaw pytań publicznych:

Pytania publiczne ISTQB® CTFL od SJSI (45464 pobrania )
Wersja: 1.0   Data: 12.10.2017

Zestaw zawiera rzeczywiste pytania egzaminacyjne wykorzystywane w starszych egzaminach. Pytania te zostały wycofane i zastąpione nowymi – nie powtórzą się więc na egzaminach certyfikacyjnych a mają służyć uczestnikom wyłącznie jako pomoc przy przygotowaniu się do egzaminu ISTQB a trenerom jako wskazówka ułatwiająca lepszy dobór ćwiczeń praktycznych.  

Przy tej okazji pragniemy również poinformować, iż w dniu dzisiejszym opublikowaliśmy nową wersję polskiego tłumaczenia sylabusa. Poprawiono w niej drobne usterki wykryte podczas prowadzenia akredytowanych szkoleń oraz te, o których informowaliście nas bezpośrednio.

ISTQB® Certyfikowany Tester - Poziom Podstawowy - Sylabus (95472 pobrania )
Wersja: ga2011.pl2017   Data: 4.10.2018