SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

POŁĄCZENIE IREB® I REQB®

WSTECZ

Razem lepiej

18 stycznia 2017 pojawił się oficjalny komunikat informujący o połączeniu działań IREB® (International Requirements Engineering Board) oraz REQB® (Requirements Engineering Qualifications Board). Wynikiem tej decyzji będzie jeden schemat certyfikacji utrzymywany pod marką IREB®.

Co to w praktyce oznacza? Czym jest IREB®? Jakie zmiany nas czekają? Jaka w tym wszystkim jest rola SJSI?

Zacznijmy od początku.

REQB, IREB i SJSI

REQB® to międzynarodowa organizacja non-profit zrzeszająca reprezentantów ponad trzydziestu krajów i zajmująca się opracowywaniem standardu certyfikacji inżynierów wymagań. REQB ®działa od 2008 roku i opracowało następujący model certyfikacji:

IREB® jest organizacją non-profit, dostawcą systemu certyfikacji Certyfikowany specjalista inżynierii wymagań (Certified Professional for Requirements Engineering – CPRE). W skład Rady wchodzą czołowi przedstawiciele inżynierii wymagań ze świata nauki, przemysłu oraz doradztwa. IREB® opracował następujący model:

Oba programy certyfikacji są stosunkowo podobne na poziomie podstawowym, różnica staje się widoczna przy poziomach zaanwansowanych, gdzie REQB® wyraźnie opisuje rekomendowany proces inżynierii, podczas gdy IREB® skupia się na praktykach i czynnościach, bez wskazywania procesu. Różnice można zauważyć również na poziomie nomenklatury – IREB® opracował własny słownik, czepiąc z dostępnych źródeł i czasem je modyfikując pod kątem własnej interpretacji; REQB® wykorzystuje słownictwo już używane w branży i zachowuje spójność z funkcjonującymi na rynku programami certyfikacji jak np. ISTQB®.

IREB® i REQB® od początku zmierzały do tego samego celu: za pomocą edukacji pomóc zwiększyć profesjonalizm zawodu inżyniera wymagań. Kwestią czasu była więc dyskusja o podjęciu współpracy. Dążąc do najlepszych efektów i wypracowaniu dobrego standardu inżynierii wymagań, obie organizacje doszły do wniosku, że korzystne jest połączenie sił i wykorzystanie potencjału obu grup dla stworzenia spójnego, kompletnego i uniwersalnego programu. Obecni członkowie REQB® zostali zaproszeni do współpracy przy współtworzeniu i doskonaleniu programu IREB®, co budzi duże nadzieje na opracowanie w przyszłości wyjątkowego podejścia i treści certyfikacji.

Efekty zmian

Zgodnie z oficjalną informacją szkolenia i egzaminy REQB® będą realizowane w standardowym trybie do września 2017. Po tym terminie możliwość podejścia do certyfikacji REQB® zostanie zamknięta a na rynku pozostanie tylko IREB®.

Połączenie certyfikacji oznacza również wzajemne uznawanie wydanych już certyfikatów – i tak IREB® będzie respektować certyfikat REQB® na poziomie podstawowym. Certyfikaty REQB® FL zachowają ważność a dodatkowo, osoby posiadające już taki certyfikat będą mogły bezpłatnie uzyskać certyfikat IREB® na poziomie podstawowym. Szczegółowe procedury wymiany są obecnie opracowywane przez IREB® i REQB®. O zakończeniu prac poinformujemy Was niezwłocznie a SJSI będzie służyć pomocą w uzyskaniu nowego certyfikatu.

Pragniemy zauważyć, że zgodnie z zasadami IREB®, wymiana certfikatu jest konieczna w przypadku osób, które zechcą kontynułować rozwój w kierunku modułów zaawansowanych IREB®.

Osoby posiadające ceryfikat REQB® poziomu zaawansowanego również nie doświadczą negatywnych efektów zmiany – wręcz przeciwnie, ich ceryfikaty będą akceptowane jako jeden z warunków wstępnych podejścia do certyfikacji na poziomie eksperckim.

Udział SJSI

Jaka jest w tym rola Stowarzyszenia?

SJSI jest głównym dostawcą certyfikacji REQB® w Polsce. Jest też oficjalnym lokalnym reprezentantem REQB. Z racji swojej roli, SJSI ma czynny udział w procesie transformacji REQB® w IREB® i opracowaniu oraz wdrożeniu nowych zasad w Polsce.

Nasze planowane – i rozpoczęte już – działania to:

  • weryfikacja i korekta dostępnych tłumaczeń planów nauczania
  • tłumaczenie słownika i aktualizacja planów nauczania zgodnie ze zmianami terminologii. Naszym celem jest osiągnięcie spójności nomenklatury w stosunku do słownictwa już używanego w branży IT
  • opracowanie egzaminów w języku polskim
  • opracowanie zasad dostarczania szkoleń i egzaminów wysokiej jakości
  • czynny udział w pracach grup roboczych IREB® z celem godnego reprezentowania Polski w międzynarodowej społeczności inżynierów wymagań

Oprócz tego, będziemy służyć wsparciem Wam – kandydatom na certyfikowanych analiyków oraz osobom, które już nam zaufały i zdobyły z naszą pomocą certyfikaty REQB®:

  • wsparcie osób posiadających certyfikaty REQB® na poziomie podstawowym w pozyskaniu odpowiadającego certyfikatu IREB®
  • wsparcie osób posiadających certyfikaty REQB® w planowaniu dalszego rozwoju kariery

Przyszłość maluje się ciekawie

W imieniu SJSI – Karolina Zmitrowicz

Źródło: komunikat IREB® https://www.ireb.org/en/service/news-events/