SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

POLSKA WERSJA SYLABUSA IREB 3.0 JUŻ DOSTĘPNA

WSTECZ

Polska wersja sylabusa Certyfikowany specjalista inżynierii wymagań IREB – Poziom podstawowy, wersja 3.0.0 jest już dostępna

Informujemy, że na naszej stronie internetowej pod adresem: IREB/REQB Do pobrania – SJSI opublikowaliśmy dokumenty:

  • Sylabus Certyfikowany specjalista inżynierii wymagań IREB – Poziom podstawowy, wersja 3.0.0.
  • Glossary of Requirements Engineering Terminology v. 2.0.0 (tłumaczone na język polski są same hasła słownikowe)
  • Egzamin IREB – egzamin próbny (arkusz pytań i odpowiedzi).

PRACE REDAKCYJNE:

Tłumaczenie na język polski zostało opracowane przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych. W prace nad sylabusem byli zaangażowani: Radosław Grębski, Joanna Kalabińska (tłumaczenie), Iwona Kolasa (konsultacja merytoryczna) oraz Monika Petri-Starego (redakcja tekstu
i korekta tłumaczenia).

Przegląd nowej wersji sylabusa przeprowadzili: Sebastian Małyska (przegląd i wsparcie), Karolina Zmitrowicz, Jakub Walczak oraz Jakub Bobran.

JAKIE ZMIANY POJAWIŁY SIĘ W NOWEJ WERSJI SYLABUSA CPRE:

Nowa wersja sylabusa CPRE jest rezultatem gruntownego przeglądu treści nauczania poprzedniej wersji sylabusa, z której usunięto nieaktualne treści i dodano nowe elementy. Zaktualizowany sylabus odzwierciedla stan współczesnej inżynierii wymagań, obejmując zarówno sterowane planem, jak i zwinne podejścia do specyfikowania i zarządzania wymaganiami. W sylabusie zawarto opis wielu technik stosowanych w odniesieniu do bardziej iteracyjnego i adaptacyjnego procesu wytwarzania. Sylabus zawiera liczne odniesienia do literatury przedmiotu, dając tym samym kandydatom możliwość rozszerzenia wiedzy w obszarze testowania wydajności poprzez samodzielne zgłębienie omówionych w sylabusie zagadnień.

Kandydaci ubiegający się o certyfikat CPRE, zgodnie z niniejszym programem nauczania, powinni posiadać podstawową wiedzę na temat wytwarzania systemów w oparciu o podejścia sterowane planem (plan-driven) oraz zwinne (Agile).

SYLABUS IREB 2.3 I 3.0 – DATY OBOWIĄZYWANIA

Od 1 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r. egzaminy w języku polskim mogą być przeprowadzane zarówno w oparciu o Sylabus w wersji w wersji 2.2., jak i w oparciu o Sylabus w wersji 3.0. Kandydaci mają wybór. Od 1 czerwca 2022 r. egzaminy w języku polskim mogą być przeprowadzane wyłącznie w oparciu o Sylabus w wersji 3.0.