SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Raport Komisji Rewizyjnej na Walne 2015

WSTECZ

Pozytywnie:

– Testwarez 2014 bardzo dobrze zorganizowane

– kontynuacja wsparcie małych i większych spotkań i konferencji jako Partner + promocja podczas wydarzeń

– zwiększenie aktywności na forum ISTQB

– uruchomienie platformy do egzaminów elektronicznych

– rozwinięcie konceptu i pozyskanie nowych Partnerów

– dobre zarządzanie księgowością

– pozyskanie narzędzia do rejestracji na Testwarez

– zwiększenie świadomości o SJSI przez udział na TestingCup i lokalnych spotkaniach

– zwiększający się zysk z prowadzenia działalności; nie ma szczegółów przychodu, ale zakładam, że pokazuje to, że SJSI coraz lepiej radzi sobie na rynku egzaminów

 

Na minus:

– Testwarez 2015 – przekroczone podstawowe / zdefiniowane terminy np. na rejestrację; złe zakomunikowanie zmian w formule konferencji

– brak wdrożenia czytelnego modelu akredytacji dla firm szkolących

– nierozwiązana sprawa domeny ISTQB.pl i brak pomysłu na jej wykorzystanie po przejęciu

– nierozwinięcie obszaru egzaminów elektronicznych (pasywne oczekiwanie na klienta)

– częściowy paraliż organizacji w czasie nieobecności Asi

– obserwowane zmniejszenie aktywności na profilach społecznościowych

– brak biura SJSI ze stacjonarnym personelem i powiązane z tym skargi ze strony klientów na brak odpowiedzi na maile, niemożność zadzwonienia, brak wystawiania faktur etc.

– nierozwiązanie problemu zdalnego głosowania

– brak czytelnej informacji co poszczególne osoby robią podczas wyjazdów na spotkania ISTQB

– proponowanie do grup ISTQB osób, które się w nie nie angażują

– niepełne wdrożenie LAB i spóźnione wdrożenie słownika elektronicznego (powstało wspólne narzędzie dla wszystkich krajów)

– QfIT – kłopoty przy współpracy przy organizacji wydarzenia i nie do końca „pozytywne nastroje” po konferencji

– zwiększające się oszczędności Stowarzyszenia; pytanie czy jest wartość  z tego, że SJSI gromadzi środki? Myślę, że pomimo tego, że zrobiono dużo w by realizować cele statutowe, to za pozyskane środki można zrobić więcej

– brak dobrego systemu wymiany informacji (w tym dokumentów), część rzeczy wysyłana jest maile, a część jest na zapleczu WordPressa sjsi.org

– brak opublikowania materiałów wideo z poprzedniego testwarez (zdjęć też nie było za dużo)