SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

RECENZJA KSIĄŻKI „ZARZĄDZANIE PROCESAMI REALIZACJI PROJEKTÓW W SEKTORZE ICT”

WSTECZ

zarzadzanie-procesami-realizacji-projektow-w-sektorze-ict

Lektura książki Katarzyny Jasińskiej i Tomasza Szapiro to czysta przyjemność. Autorom udało się opisać złożone i niezwykle obszerne zagadnienie zarządzania procesami realizacji projektów w sposób zwięzły, konkretny, ale i obejmujący aspekty zwykle pomijane w publikacjach z tej tematyki. Tym samym czytelnik dowiaduje się o kontekście realizacji projektów, ograniczeniach i czynnikach rynkowych mających wpływ na organizację procesów ICT. Warto docenić to nowatorskie podejście, gdyż większość publikacji dotyczących realizacji projektów skupia się głównie na odtwórczym opisaniu procesów, produktów i typowych praktyk. Autorzy podeszli do tematu inaczej.

Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich opisuje podstawy teoretyczne zarządzania procesami realizacji projektów, druga to opis koncepcji zarządzania procesami realizacji projektów ICT.

Dwa pierwsze rozdziały to wprowadzenie do tematyki zarządzania projektami oraz zarządzania procesami. Zagadnienia te mogą wydawać się oczywiste dla większości czytelników, jednak po lekturze rozdziałów wrażenie to znika. Autorzy przedstawiają temat wszechstronnie, opierając się na imponującym zbiorze źródeł i analizując podejmowane wątki z wielu punktów widzenia.

Kolejny rozdział dotyczy zarządzania procesami realizacji projektów. Otrzymujemy tu zwięzłą, acz wyczerpującą charakterystykę procesów związanych z realizacją projektów.

W następnym rozdziale poznajemy czynniki powodzenia zarządzania procesami realizacji projektów – wiedza niezwykle cenna zwłaszcza dla kierownictwa projektu. Warto zwrócić uwagę na autorskie podejście do klasyfikacji czynników wpływu – autorzy opracowali własny logiczny, systematyczny i znakomicie uzasadniony podział.

Następny rozdział to kolejne miłe zaskoczenie i ogromna porcja wiedzy – charakterystyka sektora ICT. Tu czytelnik poznaje cały kontekst realizacji projektów w sektorze ICT, w tym uwarunkowania rynkowe i porównanie sektora ICT w Polsce i na świecie.

Tematyka jest kontynuowana w kolejnym rozdziale: „Realizacja projektów w sektorze ICT”. Rozdział ten to swoista diagnoza stanu realizacji projektów w rodzimym sektorze ICT. Opierając się na własnych badaniach, autorzy podjęli udaną w naszej ocenie próbę opisu projektów realizowanych w Polsce, ze szczególnym naciskiem na ograniczenia, problemy, zagrożenia – czyli wszystkie te aspekty, które prowadzą do niepowodzeń projektów w sektorze ICT. Warto zwrócić uwagę na to, że wnioski autorów oparte są na badaniach realizowanych przez nich w Polsce, nie abstrakcyjnych międzynarodowych raportach, które mimo niewątpliwej wartości, z powodu swej ogólności i „globalności” zwykle nie wnoszą wiele do tematu analizy realnych przyczyn problemów – a przynajmniej ich wyniki trudno przełożyć na konkretne działania naprawcze. Autorzy analizują rynek polski, szczegółowo opisując metodę badania i analizując wnioski.

Druga część książki to koncepcja zarządzania procesami realizacji projektów ICT. Pierwszy rozdział w tej części dotyczy wdrażania koncepcji zarządzania procesami realizacji ICT w organizacji. Bardzo interesującym elementem rozdziału są postulaty do budowy owej koncepcji – oparte nie na oderwanych od rzeczywistości rozważaniach, a na wynikach badań wykonanych przez autorów.

Ostatni rozdział to przykład koncepcji zarządzania procesami realizacji projektów. Koncepcja ta obejmuje trzy obszary realizacji projektów ICT, włączając w to procesy i struktury organizacyjne oraz metodykę zarządzania projektami. Rozdział ten jest swoistym przewodnikiem do opracowania koncepcji zarządzania w przedsiębiorstwie, można na jego podstawie zbudować własne rozwiązanie, lub po prostu skorzystać z pomysłu autorów. Warto dodać, iż autorzy nie ograniczają się do opisu rozwiązania, ale podają też jego wady i korzyści.

Podsumowanie – książka to wyjątkowa pozycja. Nie tylko ze względu na ogrom wiedzy, którą przekazuje, ale i rzetelność prezentacji informacji. Autorzy opracowali własne, oparte na wnioskach z badań, podejście, które znakomicie się broni, co więcej – pasuje do realiów polskiego ICT. Jeśli dodać do tego przejrzystą i przyjemną w odbiorze treść, otrzymujemy literaturę niemalże doskonałą. Książka to pozycja obowiązkowa dla wszystkich zaangażowanych w projekty ICT oraz zainteresowanych tematyką realizacji projektów.

Must have.

Ocena redakcji – 6/6

Skala ocen:

1 – unikaj, odradzaj

2 – gdy przeczytałeś już wszystko w tym temacie i nie masz co począć z wolnym czasem

3 – przeciętna, pozycja nieobowiązkowa

4 – warto przeczytać

5 – bardzo dobra, godna polecenia

6 – kapitalna, zachowaj dla potomnych