SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

REQB/IREB®

WSTECZ

Co oznacza REQB/IREB®?

 • Inżynieria wymagań, dział inżynierii oprogramowania, koncentruje się na identyfikacji i analizie wymagań dla zadanego problemu biznesowego, oraz na proponowaniu rozwiązań najlepiej spełniających te wymagania – w postaci programów komputerowych i/lub sprzętu
 • Zarząd składa się z członków reprezentujących ponad trzydzieści pięć krajów i jest odpowiedzialny za tworzenie i utrzymywanie planów nauczania. Zarząd określa także globalne zasady akredytacji i certyfikacji REQB/IREB®.

Jakie są główne cele REQB/IREB®?

 • Stworzenie międzynarodowego standardu, rozpoznawalnego jako wspólny język w dziedzinie inżynierii wymagań
 • Zdefiniowanie ogólnego procesu wymagań z możliwością dostosowania go do aktualnego kontekstu biznesowego i wdrożenia w wytwarzaniu.
 • Zdefiniowanie dla danego problemu biznesowego sposobu rozwiązania potrzeb interesariuszy. Te potrzeby są zwykle przedstawiane jako wymagania biznesowe.

Co mi da REQB/IREB®?

 • Certyfikat REQB/IREB® został zaprojektowany jako dalszy krok w Twojej karierze. Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagań (CPRE) REQB/IREB® obejmuje trzy poziomy: Podstawowy, Zaawansowany i Ekspert.
 • Ponadto, istnieje również dodatkowy certyfikat z inżynierii wymagań , który wspomaga zwinne wytwarzanie oprogramowania w oparciu o manifest Agile (Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania

reqb_pyramide

Jak działa REQB/IREB®?

Inżynieria wymagań obejmuje czynności niezbędne do identyfikowania, analizy i dokumentowaniai zarządzania wymaganiami.

Konkretne czynności pokrywane przez ten proces to:

 • Pozyskiwanie wymagań
 • Analiza i negocjacja wymagań
 • Specyfikacja wymagań
 • Weryfikacja i walidacja wymagań
 • Śledzenie wymagań
 • Zarządzanie konfiguracją i zmianą
 • Zapewnienie jakości

Proces inżynierii wymagań funkcjonuje w szerszym kontekście i ma ścisłe powiązania z innymi dyscyplinami, włączając w to: zarządzanie projektem, analiza & projektowanie, zarządzanie konfiguracją, testowanie oraz zarządzanie wydaniem.

Gdzie już jest REQB/IREB®?

W ponad trzydziestu pięciu krajach, na wszystkich kontynentach. REQB/IREB® certyfikuje ludzi od ponad dziesięciu lat.

JAK REQB/IREB® zapewnia spójną jakość certyfikacji?

Organizacja dostarczająca kursy z zakresu Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagań (CPRE) REQB/IREB® musi być akredytowana przez SJSI. Eksperci z SJSI sprawdzają materiały szkoleniowe, ich zgodność z treścią planów nauczania (syllabusów i słowników) oraz stopień pokrycia materiału; akredytowane są tylko te materiały, które spełniają te standardy a ich program nauczania jest zgodny z REQB/IREB®. Po ukończeniu akredytowanego kursu, kandydaci muszą zdać egzamin na Certyfikowanego Profesjonalistę Inżynierii Wymagań, który jest przeprowadzany przez niezależną instytucję certyfikującą.

Tylko szkolenia, które zostały akredytowane przez SJSI, mogą posługiwać się tę nazwą i są łatwo identyfikowane przez logo Akredytowanego Dostawcy Szkoleń.

REQB_cycle

Więcej na: www.reqb.org