SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

SJSI JEDENASTYM ODDZIAŁEM LOKALNYM TMMI

WSTECZ

26 czerwca 2018 roku Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych nawiązało współpracę z organizacją TMMi Foundation. Tym samym SJSI zostało pierwszym i jedynym polskim oficjalnym lokalnym oddziałem TMMi świadczącym usługi certyfikacji osób oraz oceny i akredytacji firm w zakresie standardu TMMi.

TMMi Foundation jest organizacją non-profit z siedzibą w Irlandii, która ma na celu wspieranie firm na całym świecie w podnoszeniu jakości i wydajności rozwijanego przez nie oprogramowania.

Flagowym produktem TMMi Foundation jest model TMMi (Test Maturity Model integration), model dojrzałości organizacji w zakresie procesu testowania oraz zarządzania testami, dostępny bezpłatnie. Model ten (“framework”) dostarcza wskazówek i dobrych praktyk umożliwiających organizacjom systematyczne zwiększanie swojej dojrzałości w obszarze procesów testowych.

Warto wspomnieć, że TMMi jest znakomitym uzupełnieniem modelu CMMi (Capability Maturity Model Integration) będącego zbiorem dobrych praktyk, które pomagają organizacjom doskonalić swoje różnego rodzaju procesy.

Model TMMi jest podstawą dla usług certyfikacji osób oraz ewaluacji i akredytacji firm. Certyfikacja osób nosi nazwę TMMi Professional i ma na celu potwierdzenie zrozumienia modelu TMMi. Do egzaminu certyfikacyjnego można przygotować się samodzielnie lub w drodze szkoleń świadczonych przez firmy na całym świecie.

Kolejną usługą organizacji TMMi jest oferowanie kompetencji Asesora (Assessor) i Wiodącego asesora (Lead assessor) wymaganych do wykonywania ewaluacji firm względem spełnienia wymagań TMMi. Ocena taka jest realizowana przy pomocy TMMi Assessment Method (TAM), dostarczającej wszystkie wymagane do ewaluacji narzędzia i listy kontrolne.

Od czerwca 2018 SJSI jest oficjalną reprezentacją TMMi na rynku polskim. W ramach swojej działalności polski oddział TMMi (Polish TMMi Local Chapter) będzie:

    • Dostarczać i organizować egzaminy certyfikacyjne na TMMi Professional
    • Świadczyć usługi oceny organizacji w zakresie spełnienia wymagań standardu TMMi
  • Przyznawać akredytacje firmom szkoleniowym

Pierwsze egzaminy TMMi już wkrótce w naszej ofercie.