SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

SJSI W ZESPOLE ZADANIOWYM DO SPRAW OCENY PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH DLA SEKTORA PUBLICZNEGO

WSTECZ

Śpieszymy podzielić się wspaniałą informacją. Działania SJSI na rzecz poprawy jakości produktów IT zostały dostrzeżone i docenione przez “najwyższą” administrację publiczną.

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Przewodnicząca Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji – Minister Anna Streżyńska. wydała nową decyzję (Nr 7/2017) w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego do spraw oceny projektów informatycznych. Do zadań tego zespołu będzie należeć:

  • ocena projektów informatycznych wniesionych do zaopiniowania przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji,
  • przygotowywanie rekomendacji dla Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji dotyczących projektów informatycznych.

Zgodnie z tą decyzją skład zespołu zadaniowego opiniującego projekty informatyczne ubiegające się o środki publiczne został zmodyfikowany, a w gronie nowych członków zespołu znalazły się osoby występujące z ramienia SJSI:

  • Karolina Zmitrowicz
  • Jan Sabak
  • Piotr Ślęzak

Decyzja Minister Streżyńskiej jest ukoronowaniem wielu rozmów, spotkań i działań, jakie Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych prowadzi od kilku miesięcy mających na celu wsparcie sektora publicznego wiedzą i doświadczeniem praktyków, będących aktywnymi członkami SJSI.

Tym samym, po raz pierwszy w historii, środowisko testerów oprogramowania, będzie miało realny wpływ na jakość realizowanych z publicznych środków przedsięwzięć informatycznych.

Całej trójce życzymy powodzenia w realizacji nowych zadań.